Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Відділ міжнародних зв’язків

Планово-економічний відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Дошка оголошень для інтернів, курсантів, лікарів

”Національна

”Національна


ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Фармацевтичний факультет

ГУДЗЕНКО ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ - декан фармацевтичного факультету ДЗ "Луганський державний медичний університет", Заслужений працівник охорони здоров'я України, доктор фармацевтичних наук, професор


ПЕРСОНАЛ ДЕКАНАТУ:
Мамченко Юлія В'ячеславівна - інспектор;
Риженко Ірина Сергіївна – інспектор;
Кальницька Євгенія Юріївна - інспектор


АДРЕСА
93012, м. Рубіжне, вул. Будівельників, 32
Тел./факс: (06453) 7-63-12
E-mail: canclsmu@ukr.net
О. П. Гудзенко у 1976 році закінчив фармацевтичний факультет Харківського державного фармацевтичного інституту.

У 1992 році він захистив кандидатську дисертацію за темою: «Дослідження з метою вдосконалення лікарського забезпечення окремих категорій дермато-венерологічних хворих в умовах промислових регіонів». У 1994 році О. П. Гудзенко отримав вчене звання доцента кафедри фармакології Луганського державного медичного університету.

У 2004 році О. П. Гудзенко захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за темою: «Наукові основи удосконалення лікарського забезпечення пільгових категорій населення промислових регіонів». У 2005 році отримав вчене звання професора кафедри технології ліків, організації та економіки фармації.

Професор Гудзенко О.П. має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Організація і управління фармацією».

Під керівництвом професора Гудзенка О. П. протягом 2010 – 2011 років на кафедрі було захищено 4 кандидатські дисертаційні роботи. Під його керівництвом щорічно виконуються та успішно захищаються дипломні роботи студентів фармацевтичного факультету.

Напрямок наукових досліджень професора Гудзенка О. П. – «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація».

Професор О. П. Гудзенко є автором понад 200 публікацій, у тому числі 43 навчально-методичних посібників.


ІНСПЕКТОРИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Мамченко Ю.В. Риженко І.С. Кальницька Є.Ю.


Основною метою роботи фармацевтичного факультету за спеціальністю «Фармація» є:

• проведення інтегрованої освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, наукову, культурну, методичну роботу з метою забезпечення підготовки провізорів;
• підготовка висококваліфікованих провізорів згідно ступеневої системи освіти у відповідності з освітньо-професійною програмою вищої освіти за професійним спрямуванням "Фармація" (7.1102), з державними стандартами освіти, затвердженими Міністерствами освіти та охорони здоров'я України, які компетентні професійно і поєднують високу загальну культуру, розвинене почуття гуманізму та громадської зрілості, як це передбачено в кваліфікаційних вимогах та в "Присязі провізора України";
• здійснення профорієнтаційної підготовки учнів в медичному ліцеї-інтернаті, на підготовчих курсах, в медичних класах гімназій міст області, як реалізація багатоступеневої системи освіти;
• забезпечення післядипломної підготовки провізорів в інтернатурі на факультеті післядипломної підготовки та на кафедрах факультету;
• підготовка наукових та педагогічних кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі, магістратурі, докторантурі;
• забезпечення умов щодо оволодіння студентами системою знань про людину, природу, суспільство, для реалізації потреб особистості студента у професійному та моральному розвитку, формування соціальної зрілості, творчої особистості;
• виконання науково-дослідних робіт, що спрямовані на вдосконалення навчального процесу, вирішення проблем охорони здоров’я населення України, створення підручників, навчально-методичних посібників для вітчизняних та англомовних студентів;
• постійне підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу;
• фізична підготовка та здійснення заходів, спрямованих на покращення стану здоров'я студентів;
• розвиток міжнародних зв'язків факультету з метою досягнення світових стандартів у навчальній, науковій, виховній діяльності.


Положення про деканат фармацевтичного факультету ДЗ ЛДМУ

Положення про фармацевтичний факультет

До складу фармацевтичного факультету входять:

- Кафедра фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації;
- Кафедра медичної хімії;
- Кафедра біології, гістології та ембріології;
- Кафедра фармацевтичної хімії та фармакогнозії;
- Кафедра технології ліків, організації та економіки фармації.


ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Фармацевтичний факультет університету заснований у 1998 р. Ентузіастом створення факультету був ректор, Заслужений діяч науки і техніки, д.мед.н., професор Ковешніков В.Г. та його декан, генеральний директор Луганського обласного комунального виробничого підприємства «Фармація», завідувач кафедри технології ліків, організації та економіки фармації, д.фарм.н., професор Гудзенко О.П. Першим заступником декана була д.мед.н. Савченкова Л.В.

Перший набір студентів на стаціонарне відділення фармацевтичного факультету в 1998 р. склали 29 осіб. Протягом незначного проміжку часу було сформовано професорсько-викладацький склад, здатний забезпечити повноцінну та якісну підготовку спеціалістів для фармацевтичної галузі України. У 2003 р. факультет пройшов акредитацію на право підготовки інтернів, магістрів та організацію заочної форми навчання.

У 2003 р. закінчили навчання перші випускники фармацевтичного факультету, які в повному обсязі були розподілені та працюють в аптечних закладах міста Луганська, Луганської області та Україні. Перший випуск склали 29 спеціалістів, 2 з яких отримали дипломи з відзнакою.

З моменту створення факультету проводилась активна робота щодо підготовки якісного кадрового викладацького складу. Так, Гудзенко О.П. у 2004 р. отримав науковий ступінь доктора фармацевтичних наук.

За свою не дуже тривалу біографію фармацевтичний факультет прогресивно розвивається в усіх напрямках: ректорат, деканат та співробітники кафедр роблять усе для його процвітання, продуктивного росту та розширення якісного кадрового складу з метою підготовки високопрофесійних фахівців та гармонійно сформованих повноцінних особистостей.
Піднятися вгору

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році


оплата навчанняДошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


ЄВРОМЕД


(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.