Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Відділ міжнародних зв’язків

Планово-економічний відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Дошка оголошень для інтернів, курсантів, лікарів

”Національна

”Національна


ФАКУЛЬТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ДЗ "ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

КОРОБКО ІГОР СЕРГІЙОВИЧ
к.мед.н., доцент, в.о. декана факультету післядипломної освіти ДЗ "Луганський державний медичний університет"


ШТАТ ДЕКАНАТУ:

Мацегора Юлія Сергіївна - заступник декана;
Гамар Світлана Миколаївна - інспектор деканату;
Соцура Вікторія Володимирівна - інспектор деканату;
Шлейонкова Наталія Миколаївна – інспектор деканату.


АДРЕСА
93012, м. Рубіжне, вул. Будівельників, 32
Тел./факс: (06453) 6-17-32; (06453) 7-64-67
E-mail: canclsmu@ukr.net; decanatfpo@gmail.com


Положення про деканат ФПО


Положення про факультет післядипломної освіти


У 2009 році закінчив ДЗ «Луганський державний медичний університет» за спеціальністю «Лікувальна справа», кваліфікація «Лікар». З 2015 року працює у ДЗ «Луганський державний медичний університет» на посаді асистента. У 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Патогенетичне обґрунтування давності ушкоджень травного тракту при механічній травмі» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

Є автором понад 25 наукових праць, має патент на корисну модель «Спосіб визначення давності нанесення травм підшлункової залози». З 2017 року – асистент кафедри патологічної морфології, судової медицини з медичним законодавством. Викладає дисципліну «Патоморфологія», «Судова медицина з медичним законодавством» та «Секційний курс» на медичному факультеті.ГАМАР СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА
інспектор деканату
ШЛЕЙОНКОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
інспектор деканату

Діяльність факультету післядипломної освіти, направлена на забезпечення потреб закладів практичної охорони здоров’я у висококваліфікованих фахівцях різних спеціальностей на основі безперервної післядипломної освіти, постійного підвищення кваліфікації лікарів.

Основними завданнями факультету післядипломної освіти в галузі освітньої діяльності є:

- первинна спеціалізація випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти III-IV рівнів акредитації в інтернатурі за 25 спеціальностями;
- отримання лікарем або провізором освітньо-кваліфікаційного рівня фахівця магістра медицини (фармації) під час проходження інтернатури з певної спеціалізації;
- перепідготовка лікаря (провізора) – спеціаліста з присудженням йому звання лікаря (провізора) – спеціаліста з другої спеціальності (вторинна спеціалізація);
- підвищення кваліфікації лікарів (провізорів) шляхом проведення циклів тематичного удосконалення та передатестаційних циклів;
- стажування лікарів (провізорів), які мали перерву в своїй практичній діяльності або своєчасно не пройшли атестацію;
- надання допомоги органам і закладам охорони здоров’я у здійсненні заходів з безперервної післядипломної освіти.


Післядипломна освіта у ДЗ «Луганський державний медичний університет» здійснюється на 8 кафедрах факультету післядипломної освіти, медичного та фармацевтичного факультетів:

- Кафедра нейрохірургії, травматології та ортопедії з ЛФК;

- Кафедра інтенсивної терапії, невікладних станів та анестезіології;

- Кафедра сімейної, паліативної та військової медицини;

- Кафедра соціальної, медицини, організації охорони здоров'я та поліклінічної роботи;

- Кафедра урології, радіології, трансфузіології та радіаційної медицини;

- Кафедра неврології, психіатрії та наркології;

- Кафедра хірургії та хірургії ФПО;

- Кафедра офтальмології, отоларингології та онкології.


Історія розвитку факультету післядипломної освіти

Факультет післядипломної освіти – один із провідних підрозділів університету, орієнтований на навчальну, наукову та лікувальну роботу.

Факультет був відкритий у травні 1979 року. Спочатку було організовано 5 кафедр, потім розширено до 8 кафедр.

Першим деканом факультету був доцент кафедри дерматовенерології Зиков Микола Миколайович.

У різні роки деканами факультету були: професор Шкондін О.М. (1985-1992 рр.); професор Спіцин О.М. (1993-1995 рр.); професор Бурмак Ю.Г. (1995-1996 рр.); професор Резнікова А.Л. (1996-2007 рр)., доцент Налапко Ю.І. (2007-2014 рр.).

З жовтня 2014 року до 2017 року факультет очолювала к. мед. н., доцент Криворучко Марія Євгенівна. З жовтня 2017 року до грудня 2018 року факультет очолювала к. фарм. н., доцент Акімова Маргарита Сергіївна. З грудня 2018 року факультет післядипломної освіти очолює к. мед. н., доцент Коробко Ігор Сергійович.


Інформація для інтернівІнформація для курсантівПерелік документів курсантів для зарахування на цикли
Піднятися вгору

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році


оплата навчанняДошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


ЄВРОМЕД


(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.