Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Відділ міжнародних зв’язків

Планово-економічний відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Дошка оголошень для інтернів, курсантів, лікарів

”Національна

”Національна


ІСТОРІЯ ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Відкриття Луганського медичного інституту, як вияв турботи державних органів країни про здоров’я, було ініційовано Головою Президії Верховної Ради СРСР К.Є.Ворошиловим.

Наказ уряду про відкриття в м. Луганську другого в Донбасі медичного інституту був підписаний 6 травня 1956 року.

Офіційне відкриття інституту відбулося 1 вересня 1956 року на площі перед учбово-адміністративним корпусом на вулиці Оборонна, буд.1 у присутності студентів 1 і 2 курсів та викладачів.

За станом на 1 вересня 1956 р. в інституті було менше 40 викладачів. Директором інституту став Ващенко І.Д., він же - головний лікар Луганської обласної лікарні, учасник ВВВ, заслужений лікар України. На посаду заступника директора з учбової та наукової роботи було призначено зав. кафедри мікробіології доцента Повеліцю Ф.Д., вихованця Харківської наукової школи, учасника ВВВ, нагородженого орденом «Знак Пошани» і багатьма бойовими медалями.


РЕКТОРИ


Ващенко Іван Данилович - тимчасово виконуючий обов’язки першого директора Ворошиловградського медичного інституту з 05.06.1956 до 24.02.1957 р. і працюючий головним лікарем обласної лікарні.

Пальчевський Євген Гнатович – очолював інститут з 25.02.1957 до 25.05.1960 р., д.мед.н., професор. Під його керівництвом почалось виконання першої наукової роботи співробітниками та студентами інституту, відкрив Вчену раду та студентське наукове товариство.

Повеліця Федір Дмитрович – очолював інститут з 25.05.1960 до 18.11.1963 р., к.мед.н., доцент. Велику увагу приділяв розвитку клінічної бази інституту.

Корчиков Донат Григорович – директор інституту з 18.11.1963 до 27.12.1966 р., к.мед.н., доцент. Завершив формування клінічних баз інституту, працював за сумісництвом доцентом кафедри шпитальної хірургії.

Чайковська Ірина Йосипівна – ректор інституту з січня 1967 до червня 1975 р., д.мед.н., професор, Заслужений працівник Вищої школи. За роки її керівництва було відкрито Вчену спеціалізовану раду із захисту кандидатських дисертацій, побудовано адміністративний корпус та два студентські гуртожитки. Інститут став відомим науковим закладом держави, окрім того, на його базі здійснювалася різноманітна виховна робота, зокрема функціонувала студентська художня самодіяльність, було розпочато проведення медичної професіональної орієнтації серед сільської молоді. За участю І.Й. Чайковської в м. Луганську була проведена виїзна сесія АН СРСР з проблем охорони здоров`я працівників вугледобувної промисловості.

Фаддєєв Анатолій Миколайович – ректор з 26.09.1975 до 15.08.1984 р., к.мед.н., доцент. Здійснив відкриття нових факультетів: удосконалення лікарів (1978), педіатричного (1983). З 1983 р. було розпочато підготовку іноземних студентів на лікувальному факультеті. Під його керівництвом було розпочато проведення науково-дослідницьких робіт із проблем імунології та відкриті профільні лабораторії на кількох кафедрах.

Ковешніков Володимир Георгійович – ректор (1984-2003 рр.), д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії Вищої школи, лауреат Державної премії України. Здійснив зміні в діяльності інституту, який у 1994 р. був переіменований в університет. За показниками підготовки наукових кадрів університет посів престижне місце серед лідерів Вищої медичної школи України. Були відкриті нові факультети: стоматологічний, фармацевтичний, медсистер-бакалаврів. Університет став відомим медичним навчально-науковим закладом серед держав дальнього зарубіжжя.

Івченко Валерій Костянтинович – ректор університету з 2003 р., його випускник, д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України. Перший ректор, обраний колективом співробітників університету. Здійснив підготовку університету до організації навчання іноземних студентів англійською мовою. Під його керівництвом активізована патріотично-виховна діяльність університету, подальший розвиток отримало студентське самоврядування, госпрозрахункова діяльність кафедр, розвиток спеціалізованих центрів медичної допомоги, реконструкція аудиторій, кафедр, служб, студентських гуртожитків.


Історія ДЗ ЛДМУ

ЛІТОПИС ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» (1956-1993)

Распоряжение Совета Министров СССР от 6 мая 1956 года №2522 организовать в г. Ворошиловграде медицинский институт с планом набора студентов в 1956 году на I и II курсы по 200 человек и именовать его "Ворошиловградский медицинский институт Министерства здравоохранения Украинской ССР"


1956-1960 роки

Становлення та організація кафедр.

1961-1967 роки

Формування матеріально-технічної бази кафедр та відділів інституту.

1968-1969 роки

Будування двох багатоповерхневих гуртожитків, навчального корпусу у мед. містечку.

1970 рік

Будування двох нових гуртожитків.

1971 рік

Відкриття спецради із захисту кандидатських дисертацій, існування якої припинилося у 1975 році.

1973 рік

Відкриття підготовчого відділення для робітничої молоді, яке проіснувало близько двадцяти років.

1979 рік

Факультетом післядипломної освіти лікарів були прийняті перші слухачі. Розпочато друкування інститутської газети «Ескулап».

1982 рік

Відкриття та використання нового навчального корпусу.

1983 рік

Відкриття факультету іноземних студентів та педіатричного факультету.

1989-1990 роки

Організовано нові кафедри: медичної фізики з обчислювальною технікою, інформатикою та кібернетикою; клінічної імунології й алергології та генетики; поліклінічної терапії. Відкрита Спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю «Внутрішні хвороби».

1993 рік

Створення на базі інституту одного із перших в Україні медико-біологічного ліцею-інтернату для сільської молоді.


СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» (1994-2005)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
ВІД 29 СЕРПНЯ 1994 Р. № 592
Київ
ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕРЕЖІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Прийняти пропозицію Міністерства освіти, Міністерства охорони здоров’я,
погоджену з відповідними Радами народних депутатів,
Міністерством фінансів, Міністерством економіки, про створення
ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
на базі Луганського медичного інституту, що ліквідується.

1994 рік

Відкриті І та ІІ медичні факультети, а також факультет медичних сестер-бакалаврів із вищою освітою. Відкрита кафедра анестезіології та реаніматології. Закінчено будівництво 9-поверхового гуртожитку.

1995 рік

Університет атестований за вищим ІV рівнем акредитації. Відкрита кафедра пропедевтики дитячих хвороб.

1996 рік

Відкрито підготовче відділення для іноземних студентів.

1997 рік

Закінчення будування блоку навчального корпусу, в якому розміщені кафедри анатомії людини, медичної біології, гістології, цитології та ембріології, нормальної фізіології.

1998 рік

Відкриття фармацевтичного і стоматологічного факультетів, факультету медичних сестер-бакалаврів із вищою освітою з подовженим навчальним днем (вечірній). Відкриття кафедри організації та економіки фармації, кафедри стоматології. Закінчення будівництва аудиторного блоку навчального корпусу. Початок видавництва науково-практичних журналів та збірників, які затверджені ВАК України «Український медичний альманах», «Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології», «Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики».

1999 рік

Відкриття кафедри фармацевтичної хімії. Будування блоку навчального корпусу, в якому розміщуються кафедри інформатики та медичної апаратури, фармакології, медичної хімії, фармацевтичної хімії та фармакогнозії, а також університетський центр.

2000 рік

Лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки за розробку і впровадження медичної системи життєзабезпечення постраждалих при техногенних аваріях і катастрофах стала група вчених на чолі із заслуженим діячем науки і техніки України, д.мед.н. професором Можаєвим Геннадієм Олександровичем. Побудовані університетська медична бібліотека «Палац книги» та гараж на 10 автомашин. Започаткуване видання «Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва», яке було затверджено ВАК України.


2001 рік

До ладу становиться нова збудована «Аптека-студія», а також господарсько-технічний центр із майстернями, складами та пунктами обслуговування. Відкриті аудиторії №1 та №2 після їх реконструкції.

2002 рік

Після реконструкції відкриті деканати факультетів; здобута перша премія серед молодих вчених України доцентом Бондаревим Р.В.

2003 рік

Відкриті кафедри: акушерства та гінекології № 2; нервових хвороб; сімейної медицини ФПДО. Почалося навчання іноземних студентів англійською мовою. Премію Президента України в галузі науки отримали молоді вчені доцент Налапко Ю.І. та асистент Докашенко Д.А. Стала до ладу побудована та обладнана сучасним устаткуванням університетська стоматологічна клініка. Відкритий університетський стадіон. Придбаний санаторій-профілакторій. Закладений парк університетського містечка.

2004 рік

Відкрите відділення заочного навчання на фармацевтичному факультеті. Відкрита кафедра стоматології №2. Становлення до ладу Центру сімейної медицини. Відкриті тенісні корти та спортивні майданчики. Відкрита аудиторія №5 після її реконструкції. Початок видавництва науково-практичного журналу «Український морфологічний альманах». У новому приміщенні після реконструкції почав роботу студентський театр.

2005 рік

Відкриття Спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій за спеціальністю «Патологічна фізіологія (біологічні науки)». Проведена реорганізація та об’єднання кафедр. Група молодих вчених-хірургів здобула першу премію обласного конкурсу наукових робіт. Розпочато навчання відповідно до вимог Болонського процесу. Відкрита аудиторія №3 після реконструкції.


- Нашому розвитку завжди сприяли Міністерство охорони здоров’я України, Луганська обласна державна адміністрація, Обласна рада народних депутатів. За що ми їм щиро дякуємо!

- Значний внесок у розвиток університету зробив заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії, д.мед.н. професор Ковешніков Володимир Георгійович, який протягом багатьох років очолював університет.

- Університетська освіта здійснюється на 6 факультетах: медичному за спеціальністю «Лікувальна справа», «Педіатрія», стоматологічному, фармацевтичному, іноземних громадян та післядипломної освіти.

- Створені наукові школи за сучасними напрямками медицини, які здійснюють важливі дослідження з урахуванням екології Донбасу та стану здоров’я населення Луганської області.

- Значний внесок у навчально-методичну та виховну роботу зробив колектив кафедри організації та економіки фармації (проф. Гудзенко О.П.)

- Визнанням та повагою далеко за межами нашої області користуються викладачі-клініцисти: професор Бондарев В.І., професор Казакова С.Є., професор Пепенін В.Р., професор Путінцев В.Г., професор Сімрок В.В., професор Усатов С.А., професор Чуб В.В., доц. Абалмасов Є.І., доц. Альошина Р.М., доц. Вахтіна Т.І., доц. Лук’янов В.Г., доц. Корнієць Н.Г., доц. Магалецький І.Ф., доц. Меженський П.П., доц. Мироненко О.М. і ще багато і багато інших.

- За 50 років співробітниками університету захищено більше 116 докторських та 668 кандидатських дисертацій. Це дозволило університету зайняти одне з провідних місць серед медичних закладів України, оскільки показник викладачів із науковими ступенями становить 87%.

- За час свого існування університет підготував понад 15000 спеціалістів, у тому числі 950 лікарів для 52 країн світу.

- Усе вищесказане гарантує подальший розвиток університету, його вступ до європейської спільноти вузів, наголошений Болонською декларацією.


(Матеріал взято з книги "50 років Луганському
державному медичному університету" авторів:
Івченко В.К., Вовк Ю.М., Германов В.Т.
Піднятися вгору

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році


оплата навчанняДошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


ЄВРОМЕД


(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.