Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Відділ міжнародних зв’язків

Планово-економічний відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Дошка оголошень для інтернів, курсантів, лікарів

”Національна

”Національна


ІСТОРІЯ КАФЕДРИ МЕДИЧНОЇ ХІМІЇ

Сучасна кафедра Колектив Навчально-методична робота

Наукова робота


Датою заснування кафедр біохімії та загальної хімії є вересень 1956 року.

Кафедра медичної хімії організована 2 лютого 1988 року в результаті об’єднання двох кафедр – загальної хімії та біологічної хімії.

Кафедра загальної хімії заснована у вересні 1956 р. Її організатором була к.х.н., доцент Шатько Поліна Петрівна (1903 – 1965 р.р.), що приїхала з Дніпропетровського медичного інституту та завідувала до травня 1965 р.

Першими співробітниками кафедри були також асистенти Задорожна Неля Тимофіївна, яка пропрацювала до 1988 р. (к.х.н. з 1974 р.) та Пономарьова Тетяна Федорівна, що перейшла у 1957 р. на кафедру біохімії і викладала там до 1967 р. (к.б.н. з 1965 р.), старший лаборант Подольська Валентина Іванівна (виконувала обов’язки до 1960 р.) і лаборант Монмар З.

У 1957 р. на кафедру прийшла Сукманська Галина Василівна і трудилася асистентом до 1966 р.

У 1964 р. була оформлена ст. лаборантом Молчанова Тамара Сергіївна (у подальшому працювала асистентом до 1976 р.) і асистентом – Акімова Зоя Іванівна, яка у тому ж році була зарахована ст. лаборантом кафедри біохімії, де виконувала обов’язки два роки, знов зарахована асистентом кафедри загальної хімії, у 1975 р. захистила кандидатську дисертацію, з 1985 р. – доцент, у 2000 р. переведена на кафедру фармацевтичної хімії та фармакогнозії.

У цей період співробітники проводили дослідження в галузі аналітичної хімії (визначали малі кількості миш’яку та свинцю). Ними було опубліковано 15 статей.

Другим і останнім керівником кафедри була доцент Царевська Марія Миколаївна, яка у 1952 році закінчила Харківський державний університет за спеціальністю "хімія", у 1953 – 1965 роках викладала в Луганському сільськогосподарському інституті та у 1962 році захистила кандидатську дисертацію. За 1965 – 1988 роки завідування вона підготувала 5 кандидатів наук. До 1992 року працювала доцентом кафедри медичної хімії та до 1995 року – старшим науковим співробітником науково-дослідної лабораторії кафедри фармакології. Автор 122 друкованих наукових робіт.

У подальшому до складу кафедри приймалися ст. лаборантами: у 1967 р. – Семенюк Неля В’ячеславівна, що працювала потім асистентом до 1969 р., у 1968 р. – Друпова Валентина Іванівна (з 1970 р. – асистент, з 1981 р. – к.х.н., з 1989 р. – ст. викладач, з 1990 р. – доцент, з 1984 – 2000 р.р. виконувала обов’язки зам. декана педіатричного факультету), у 1969 р. – Деревянко Лариса Іванівна (виконувала обов’язки до 1972 р. і захистилась у 1973 р), у 1972 – Хлевнюк Лариса Василівна (трудилася до 1977 р.), Бєлкіна Галина Архипівна (з 1983 р. – асистент, з 1989 р. – к.х.н., з 1994 р. – доцент, у 1995 – 2004 р.р. виконувала обов’язки зам. декана лікувального факультету) і Сидоренко Валентина Василівна (з 1973 р. – асистент, з 19 р. – зав. навчальною частиною університету), у 1976 р. – Данильченко Світлана Махайлівна (працювала до 1985 р.) та Іванова Олена Валентинівна, яка у 1989 р. стала к.х.н. і асистентом та викладала до 1992 р.

У 1983 р. на кафедру прийшла доцент Чернікова Евеліна Миколаївна, що викладала курс органічної хімії до 1999 р., а з 2004 р. працює на кафедрі фармацевтичної хімії.

З 1984 р. до серпня 2014 р. на кафедрі виконувала обов’язки ст. лаборанта Максимова Валентина Яківна, яка до того два роки була на тій же посаді на військовій кафедрі.

З 1965 р. по 1988 р. співробітники працювали на галузі фізичної хімії розчинів, вивчаючи сольватацію апротонними розчинниками карбонових кислот, ароматичних і аліфатичних амінів, нітрилів, гідроксилвмісних сполук, ацетону. Опубліковано більш 80 наукових робіт і 15 методичних вказівок.

Датою заснування кафедри біохімії також є вересень 1956 року. Її організатором був к.м.н., доцент Окунєв Володимир Миколайович, який завідував кафедрою у 1956 – 1957 р.р.

У склад кафедри входили також асистенти: Кононенко В’ячеслав Якович, який викладав на ній до 1960 р. (з 1958 р – к.б.н., з 1960 р. – доцент, з 1963 р. – д.б.н., професор, у 1960 – 1965 р.р. – зав. кафедрою біохімії Донецького державного медичного інституту, у 1965 – 1966 р.р. – зав. відділом біохімії ВНДІГІТОКС, потім – зав. відділом обміну речовин НДІ ендокринології в м. Києві), Лєппінд Розалія Самойлівна, що перейшла у 1972 р. на кафедру загальної хімії, де й пропрацювала до 1983 р. (з 1965 р – к.х.н., з 1970 р. – доцент), Моткова Олена Михайлівна (1956 – 1957 р.р.) і Романцевич М.К., а також лаборанти Сіморот Р.П., Черкасова Н.О. і Зубенко В.

Наступним керівником кафедри (у 1957 – 1966 р.р.) бів к.б.н., доцент Дрель Костянтин Олександрович, який у 1940 р. закінчив Харківський педінститут і працював на кафедрі хімії Львівського зооветеринарного інституту, у 1965 р. захистив докторську дисертацію, у 1966 – 1985р.р. – професор, зав. кафедрою біохімії Донецького держмедуніверситету. Підготував 2 докторів і 5 кандидатів наук.

У 1960 р. на кафедру були прийняті: асистент Комнатна Лариса Іванівна (з 1966 р. – к.м.н., у 1970 р . – 1995 р.р. – доцент), у 1961 р. – ст. лаборант Сушкова Людмила Георгіївна (виконувала обов’язки до 1997 р.), у 1964 р. – асистент Дараган Тетяна Володимирівна (з 1970 р.-к.б.н., з 1972 р. – доцент, викладала до 1989р., у 19 - 19 р.р. була вченим секретарем Ради ЛДМІ) і ст. лаборант Андреєва Ганна Акимівна, що перейшла у 1968 р. на кафедру загальної хімії та пропрацювала там до 1999 р. (з 1972 р. – асистент, з 1979 р. – к.х.н.).

У 1964 –1967 р.р. першим аспірантом кафедри був Трачук В.Л., який став кандидатом наук у 1968 р. і працював асистентом кафедри біохімії Донецького держмедінституту.

У 1965 р. була прийнята асистентом Тимохіна Ольга Олександрівна, що пропрацювала на кафедрі до 1999 р. (з 1971 р- к.м.н., з 1985 р. – ст. викладач, виконувала обов’язки зам декана факультету іноземних студентів).

З 1966 р. почали викладати асистенти Степанова Галина Володимирівна (з 1971 р. – к.м.н., перейшла в педінститут, де й досі працює доцентом) і Казимірко Емма Іванівна ( з 1972 р. – к.м.н., з 1978 р. – ст. викладач, а з 1996 р. – ст. науковий співробітник інституту кардіології НАН України ім. М.Д. Стражеско.

У 1970 – 1973 р.р. викладав на кафедрі Петриченко Віктор Васильович.

У 1978 – 1985 рр., а також з 1999 р. по 2007 р. виконувала обов’язки лаборанта кафедри Станецька Тетяна Володимирівна.

У 1967 – 1997 р.р. керівником кафедри спочатку біохімії, а потім і медхімії був Сабадаш Євген Васильович, який у 1954 р. закінчив Донецький медінститут, навчався в аспірантурі, у 1960 р. захистив кандидатську дисертацію та працював там асистентом і доцентом біохімії (з 1971 р. – д.м.н., з 1973 р. – професор, у 1975 – 1987 р.р. – проректор з наукової роботи ЛДМІ). Опублікував 150 наукових робіт, підготував 10 кандидатів наук.

Наступним керівником кафедри у 1997 році стала д.м.н., професор Комаревцева Ірина Олександрівна.

Комаревцева І.О. закінчила з відзнакою Ворошиловградський державний медичний університет у 1982 р. Була розподілена на наукову роботу. У 1982 р. надійшла в очну аспірантуру Ворошиловградського державного медичного інституту. Міністерством охорони здоров'я України була спрямована для виконання дисертаційної роботи в Академію медичних наук СРСР. Кандидатську дисертацію захистила в Університеті дружби народів ім.П.Лумумби у 1986 р.

У 1985 р. організувала першу в Україні (третю в СРСР) - лабораторію радіоімунологічного і імуноферментного аналізу, яка стала в наступному базою Центральної науково-дослідної лабораторії (ЦНДЛ) Луганського державного медичного університету (ЛДМУ). З 1988 р. почала займатися Ядерно-магнітно-резонансною релаксацією протонів водню тканинної води в єдиної, на той час, лабораторії НДІ медичної радіології АМН СРСР. Метод, розроблений Комаревцевої І.О. зацікавив фірми-виробника ЯМР-релаксометрів «Bruker», і у 1991 р. Комаревцева І.О. пройшла стажування по ЯМР-релаксації у ФРН. У цьому ж році, Комаревцева І.О. організувала першу (і дотепер єдину) в Україні лабораторію ЯМР-релаксометрії у Луганському державному медичному університеті.

У 1989 р. Комаревцева І.О. стала першим керівником Науково-дослідного центру ЛугДМУ.

У 1992 р. Комаревцева І.О. у Військово-медичній академії (м.Санкт-Петербург) захистила докторську дисертацію на тему: «Роль ендогенних опіоідів у гормональній регуляції функції нирок». У цьому ж році одержала вчене звання старшого наукового співробітника, а у 1996 р. - професора. З 1997 р. - проф. І.О. Комаревцева завідуюча кафедри медичної хімії ДЗ «ЛугДМУ».

З 1 липня 2005 р. до травня 2007 р. – працювала начальником Управління охорони здоров’я Луганської обласної держадміністрації. Має вищу категорію з організації і управління охороною здоров’я (з 2006 р).

З грудня 2014 р. по наступний час – проректор з наукової роботи ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України, евакуйованого у м. Рубіжне (Україна).

Під керівництвом Комаревцевої І.О. виконані й захищені: 5 докторських дисертацій (Селезньов А.Г., Орлова О.А., Клімочкіна О.А., Малиш П.М., Білоус Ю.О.) та 21 кандидатська дисертація (Кузнецова О.В., Орлова О.А., Волошин А.В., Сенчій В.М., Панасенко М.В., Азаб Хуссейн Ахмед, Вишницька І.А., Ходневич Я.В., Благодаренко Є.А., Лобков В.В., Білоус Ю.О., Конотопова О.М., Фільчуков Д.О., Андросова М.Є., Холіна О.А., Соловйова І.В., Попов Е.М., Савенко Д.В., Шипілова І.В., Бріндак Д.В., Філіппова О.І.). У цей час за керівництвом професора Комаревцевої І.О. виконується 3 докторські ( Сенчій В.М., Фільчуков Д.О., Вишницька І.А.) та 6 кандидатських дисертацій (Яковлева Т.П., Кравцова Ю.В., Чеботарьова А.А., Симиненко К.О., Старостенко-Пілюгіна І.М., Тачко О.В.).

Професор Комаревцева І.О. - автор 181 наукових праць, у тому числі 3 монографій, 1 авторського посвідчення і 7 Патентів України.

Протягом 20 років - науковий керівник конкурсних держбюджетних наукових робіт МОЗ України.

З 1997 р. – голова Східного відділення Українського Біохімічного Товариства; член Центральної Ради Українського Біохімічного Товариства; член Європейського Біохімічного Товариства (FEBS).

Професор Комаревцева І.О. – головний редактор наукового журналу «Український журнал клінічної та лабораторної медицини».

З 2004 р. по 2010 р.– працювала експертом ВАК України експертної ради медико-біологічних і фармацевтичних наук. За плідну роботу у ВАК України одержала подяку Голови ВАК України у 2011 році.

У 2007 році сприяла відкриттю спеціалізованої вченої ради за спеціальністю «медична біохімія» - 14.01.32. при ДЗ «ЛугДМУ», яку очолила у 2012 році.

За розвиток і досягнення в науково-дослідній і організаторській роботі у 2003 р. нагороджена Головою Верховної Ради України іменним годинником Верховної Ради.

26 червня 2006 р. Указом Президента України за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок в розвиток охорони здоров’я присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

З 1973 р. працює на кафедрі випускник ЛДМІ Андросов Євген Дмитрович. У 1977 р. закінчив громадський інститут патентознавства і з того ж року – зам. патентного відділу, з 1992 р. – відповідальний за роботу студентського конструкторського бюро, з 1966 р. – керівник обласної секції юних винахідників і раціоналізаторів, з 2003 р. – начальник патентного відділу та відділу науково-медичної інформації ЛугДМУ, а також зам. голови Ради з винахідництва та раціоналізації управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

У 1991 році захистив кандидатську дисертацію. З 2004 року – доцент кафедри медичної хімії. У 2006-2009 роках – завідувач кафедри фундаментальних дисциплін в Луганському інституті Міжрегіональної Академії управління персоналом. З 2009 р. до серпня 2014 р. – доцент кафедри медичної хімії, завідуючий сектором науково-медичної інформації і патентно-ліцензійної роботи, викладає курс «Патентознавство» у студентів V-VI курсів фармацевтичного факультету.

В теперішній час Андросов Є.Д. – доцент кафедри біохімії Харківського національного університету. Співпрацює з кафедрою медичної хімії ДЗ «ЛугДМУ». Автор 256 винаходів і корисних моделей, 392 раціоналізаторських пропозицій, 651 друкованих наукових праць. Має вищу категорію з хімії. Відмінник освіти України.

У 1976 р. асистентом кафедри став Моісєєв Юрій Олексійович, який з 1967 р. працював ст. препаратором кафедри факультетської терапії, а по закінченню Харківського держуніверситету за спеціальністю “біологія та хімія” у 1967 р. – ст. лаборантом тієї ж кафедри, у 1987 р. захистив кандидатську дисертацію і з 1989 р. до смерті працював ст. викладачем.

У 1994 р. прийнята асистентом кафедри Гризунова Галина Костянтинівна – випускниця МДУ 1971 р., яка до 1978 р. працювала хіміком-токсикологом СЕС м. Чорнобиля, з 1981 р. – м.н.с. кафедри фармакології Донецького медінституту, з 1986 р. – старший науковий співробітник) Науково-дослідницького центру (НДЦ) ЛДМІ, у 1993 р. захистила кандидатську дисертацію (к.б.н.), з 2000 р. до 2014 року завідувала методичним кабінетом університету. У 2002 р. їй присвоєно звання доцента. Має 31 друковану наукову роботу.

Гризунова Галина Костянтинівна працювала доцентом кафедри до серпня 2014р.

З 1995 р. працював на кафедрі випускник нашого вузу 1994 р. Сенчій Василь Миколайович, який до 1999 р. працював м.н.с. НДЦ ЛДМІ, а з 1995 р. - ст. лаборантом кафедри, у 1999 р. під керівництвом проф. Комаревцевої І.О. захистив кандидатську дисертацію, в 2000 р. став асистентом, а з 2004 р. – доцентом. Начальник інформаційно-аналітичного відділу університету, автор 25 друкованих наукових робіт. З 2004 року викладав біологічну хімію англомовним студентам.

З вересня 2014 року – доцент кафедри біологічної та медичної хімії імені академіка Г.О. Бабенка Івано-Франківського національного медичного університету. Співпрацює з кафедрою медичної хімії ДЗ «ЛугДМУ». Під керівництвом проф. Комаревцевої І.О. виконує докторську дисертацію.

У 1997 р. почала працювати асистентом Орлова Олена Анатоліївна – випускниця 1986 р. Харківського держуніверситету за спеціальністю “біофізика”, яка з того ж року була ст. лаборантом кафедри медбіофізики ЛДМІ, з 1991 р. – м.н.с., а з 1997 р. – ст.н.с. НДЦ ЛДМІ, у 1996 р. під керівництвом проф. Комаревцевої І.О. захистила кандидатську дисертацію (к.б.н.), у 2000 – 2003 рр. навчалась у докторантурі за спеціальністю «медична біохімія», а в 2004 р. їй присвоєно вчене звання доцента. У 2005 році під керівництвом проф. Комаревцевої І.О. захистила докторську дисертацію і з 2008 року працює завідувачем кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії.

З грудня 2014 року – зав. відділом докторантури, аспірантури, магістратури і клінічної ординатури ДЗ «ЛугДМУ» МОЗ України (м.Рубіжне).

З 1997 р. до серпня 2014 р. працювала на кафедрі лаборантом Сидорова Ірина Семенівна, яка з 1990 р. виконувала ті ж обов’язки у НДЦ ЛугДМУ.

У 1999 р. аспірантом кафедри став Благодаренко Євген Анатолійович. У 2003 р. під керівництвом проф. Комаревцевої І.О. захистив кандидатську дисертацію і став асистентом кафедри. У 2014 р. обраний на посаду доцента кафедри. Викладав медичну хімію іноземним студентам англійською мовою. Автор 19 друкованих наукових робіт. Благодаренко Є. А. працював на кафедрі до серпня 2014 р.

У 2000 р. аспірантом кафедри став Фільчуков Денис Олександрович. У 2000 році він закінчив Луганський державний медичний університет за спеціальністю «лікувальна справа». Після закінчення ВУЗу був прийнятий на посаду старшого лаборанта кафедри медичної хімії ЛДМУ. З 2000 по 2003 рр. навчався у аспірантурі за спеціальністю «медична біохімія». У 2007 р. під керівництвом проф. Комаревцевої І.О. захистив кандидатську дисертацію, та отримав звання кандидата медичних наук. З 2007 по 2011 рр. працював на посаді асистента кафедри медичної хімії. З 2011 – доцент кафедри медичної хімії ЛДМУ. Має 20 опублікованих робіт та методичних розробок. З 2008 року займав посаду заступника декану з виховної роботи факультету іноземних студентів.

З вересня 2014 року працює доцентом кафедри біологічної і загальної хімії Вінницького національного медичного університету. Співпрацює з кафедрою медичної хімії ДЗ «ЛугДМУ». Під керівництвом проф. Комаревцевої І.О. виконує докторську дисертацію.

Аспірантом кафедри з 2001 р. по 2004 р. була Холіна Олена Анатоліївна – випускниця ЛугДМУ 2001 р., яка після закінчення аспірантури за спеціальністю «медична біохімія» працювала ст. лаборантом кафедри, потім асистентом. У 2008 році під керівництвом проф. Комаревцевої І.О. захистила кандидатську дисертацію і працювала на кафедрі асистентом до 2009 року. Автор 10 друкованих робіт.

У 2001 р. на кафедру прийнята асистентом Вишницька Ірина Анатоліївна. У 1995 – 1998 рр. навчалася в аспірантурі, з 1999 р. – м.н.с. НДЦ ЛугДМУ,. У 2000 р. під керівництвом проф. Комаревцевої І.О. захистила кандидатську дисертацію, а в 2005 р. обрана на посаду доцента кафедри. Автор більш 20 друкованих робіт. З 2004 року викладає медичну хімію на 1 курсі англомовним студентам. З 2007 року - вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д29.600.03. З лютого 2015 р. – в.о. зав. кафедри медичної хімії ДЗ «ЛугДМУ» МОЗ України (м.Рубіжне).

З 2005 року навчалася в докторантурі за спеціальністю «медична біохімія» та працювала на кафедрі к.м.н., доцент, вчений секретар Вченої ради ЛугДМУ Клімочкіна Олена Михайлівна. У 2009 році під керівництвом проф. Комаревцевої І.О. захистила докторську дисертацію і з того ж року працює у Луганському національному університеті ім. Т.Шевченка на посаді проректора з наукової роботи.

З серпня 2014 р. – працює в евакуйованому Луганському національному університеті ім. Т.Шевченка (м. Старобільськ) на посаді проректора з наукової роботи. Член спеціалізованої вченої ради Д29.600.03. ДЗ «ЛугДМУ» МОЗ України (м.Рубіжне).

Андросова ( Жернова) Марина Євгенівна з 2003 року по 2006 рік навчалася в аспірантурі за спеціальністю «медична біохімія». Андросова М.Є. - випускниця ЛугДМУ 2003 року. З 2006 року – асистент кафедри медичної хімії. У 2008 році під керівництвом проф. Комаревцевої І.О. захистила кандидатську дисертацію. З 2012 р. – доцент кафедри, викладає біохімію англомовним студентам. В наступний час – доцент кафедри медичної хімії ДЗ «ЛугДМУ» МОЗ України (м.Рубіжне).

Попов Едуард Миколайович – випускник ЛугДМУ 2001 р. з 2004 року працював на кафедрі ст. лаборантом за суміцництвом лікар-дерматовенеролог, який до цього рік виконував обов’язки м.н.с. НДЦ ЛугДМУ. З 2005 року – асистент кафедри медичної хімії. У 2010 р. під керівництвом проф. Комаревцевої І.О. захистив кандидатську дисертацію. У 2011 р. перейшов працювати асистентом на кафедру судової медицини.

Шипілова Інна Володимирівна у 2005 році закінчила ЛугДМу, в тому ж році вступила до аспірантури кафедри за спеціальністю «медична біохімія». У 2008 році закінчила аспірантуру і під керівництвом проф. Комаревцевої І.О. захистила кандидатську дисертацію. З 2008 року – асистент кафедри медичної хімії. З 2012 р. – ст. викладач кафедри. У 2014 р. обрана доцентом кафедри. З вересня 2014 р. - у закордонному відрядженні: All Saints University, Commonwealth of Dominica (Professor of Pathology and Biochemistry).

Бріндак Даниїл Вікторович у 2005 році закінчив ЛугДМу і вступив до аспірантури кафедри за спеціальністю «медична біохімія». У 2008 році закінчив аспірантуру і під керівництвом проф. Комаревцевої І.О. захистив кандидатську дисертацію. З 2008 року до серпня 2014 р. працював асистентом кафедри медичної хімії – викладав медичну хімію англомовним студентам І курсу. Автор 15 статей, 5 тезисів та 1 патенту. Працює у м. Києві.

Соловйова Ірина Вікторівна у 2007 р. закінчила ЛДМУ з відзнакою і того ж року почала працювати на кафедрі медичної хімії ЛДМУ старшим лаборантом. З грудня 2007 року вступила до аспірантури за спеціальністю «медична біохімія». У лютому 2011 року під керівництвом проф. Комаревцевої І.О. захистила кандидатську дисертацію. 3 2011 року – асистент кафедри «Медичної хімії», з 2013 р.- ст.викладач кафедри. 3 2010 року – заступник декану лікувального факультета. Соловйова І. В. працювала на кафедрі до серпня 2014р.

З 2009 року працювала на кафедрі лаборантом Карасьова Світлана Василівна. У 2009 році прийшла на кафедру старшим лаборантом випускниця 2009 року ЛНУ ім. Т.Шевченка Корольова Ніна Анатоліївна. До 2011 року працювала на посаді асистента кафедри.

Чеботарьова Аліса Анатоліївна З 2002 по 2008 рр. навчалась на педіатричному факультеті ЛДМУ. У 2008-2010 роках проходила інтернатуру за фахом «лікар-педіатр».

З 2010 працювала на кафедрі медичної хімії ЛДМУ старшим лаборантом. З 2011 року – асистентом, де у тому же році вступила до аспірантури за спеціальністю «медична біохімія».

Підготувала під керівництвом проф. Комаревцевої І.О. до захисту кандидатську дисертацію, яку надала до спеціалізованої вченої ради Д29.600.03. ДЗ «ЛугДМУ» МОЗ України (м.Рубіжне).

Дем’яненко Олена Володимирівна з грудня 2011р. працювала старшим лаборантом кафедри медичної хімії ЛугДМУ. З лютого 2012 р. працювала асистентом кафедри медичної хімії ЛугДМУ. З грудня 2012 року до грудня 2014 р. – аспірант кафедри. Відрахована з аспірантури МОЗ України, як така що не приступила до занять в ДЗ «ЛугДМУ» МОЗ України за місцем розташування у м.Рубіжне.

Кравцова Юлія Вікторівна з грудня 2011 року працювала асистентом-стажистом кафедри медичної хімії. З вересня 2012 року переведена на посаду асистента кафедри медичної хімії, на якій працює до теперішнього часу. З 1 грудня 2015 р. – вступила до аспірантури без відриву без виробництва за спеціальністю «медична біохімія» кафедри медичної хімії ДЗ «ЛугДМУ» МОЗ України (м.Рубіжне).

Яковлєва Тетяна Петрівна з 2012 р. працювала старшим лаборантом кафедри медичної хімії, у грудні того ж року вступила до аспірантури за спеціальністю «медична біохімія». У листопаді 2015 р. закінчила аспірантуру і з грудня 2015 р. працює асистентом кафедри медичної хімії ДЗ «ЛугДМУ» МОЗ України (м.Рубіжне). Підготувала під керівництвом проф. Комаревцевої І.О. до захисту кандидатську дисертацію.

Старостенко-Пілюгіна Ірина Миколаївна з грудня 2011 року працювала асистентом-стажистом кафедри медичної хімії. З вересня 2012 року переведена на посаду асистента кафедри медичної хімії, на якій працювала до листопаду 2015 р. З 1 грудня 2015 р. – вступила до аспірантури за спеціальністю «медична біохімія». За сумісництвом - асистент кафедри медичної хімії ДЗ «ЛугДМУ» МОЗ України (м.Рубіжне).

Утченко Олександр Юрійович у 2010 році отримав кваліфікацію бакалавра хімії. У 2011 році з відзнакою закінчив ЛНУ ім. Т.Г.Шевченка та отримав кваліфікацію магістра хімії. У 2011 році працював завідувачем лабораторією у НВФ «Профі». З березня 2012 року – старший лаборант кафедри медичної хімії ДЗ ЛДМУ, з вересня того ж року – асистент кафедри. З липня 2014 р. працює хіміком-технологом хімічного підприємства у м. Києві. Під керівництвом проф. Комаревцевої І.О. виконує кандидатську дисертацію.

Кононенко Наталья Сергеевна - випускниця 2013 року ДЗ «ЛугДМУ» прийшла на кафедру старшим лаборантом. З грудня 2013 р. до грудня 2014 р. – аспірант кафедри. Відрахована з аспірантури МОЗ України, як така що не приступила до занять в ДЗ «ЛугДМУ» МОЗ України за місцем розташування у м.Рубіжне.

Косенко Володимир Іванович – працював на кафедрі на посаді ст. лаборанта десятки років, виконуючи функції інженера наукових лабораторій кафедри. Завдяки його таланту працювали на кафедрі лабораторіїї ЯМР-релаксометрії, радіоимунного анализу, флуоресцентної мікроскопії.

Треба зазначити, що на терени України виїхали всі молоді професора ( 3 ), доценти ( 7 ), кандидати наук, асистенти ( 3 ) і аспіранти ( 3 ) нашої кафедри, тобто інтелект української біохімічної науки Донбасу ! Сьогодні вони впроваджують свої знання, отримані на нашій кафедрі, в наукових і учбових закладах України і світу ! А поперед усього, у рідному українському університеті у м. Рубіжне!

На нашому сайті розміщені всі їх обличчя. Ми пишаємося своїми учнями – патріотами своєї Вітчизни - України!Піднятися вгору

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році


оплата навчанняДошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


ЄВРОМЕД


(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.