Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Відділ міжнародних зв’язків

Планово-економічний відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Дошка оголошень для інтернів, курсантів, лікарів

”Національна

”Національна


КАФЕДРА БІОЛОГІЇ, ГІСТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ

Сучасна кафедра Колектив Навчально-методична робота

Історія кафедри Виховна робота Наукова робота

Студентське наукове товариство


ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра біології, гістології та ембріології, патологічної морфології та судової медицини з медичним законодавством ДЗ «Луганський державний медичний університет» на сьогоднішній день є об’єднаною. До її складу входять:

Кафедра медичної біології

Кафедра біології була заснована в 1956 році. Засновником кафедри та її першим завідувачем стала кандидат біологічних наук доцент Ніна Семенівна Волкова.

Н.С. Волкова

На кафедрі працювали асистенти А.Т.Кулік, Р. М. Омелаева і ст. лаборант Н.Б. Наздрачева.

Завдяки зусиллям викладацького колективу створювалася матеріальна база, налагоджувалася навчально-методична робота. Поруч із звичайними, необхідними для повсякденної роботи, препаратами, таблицями, слайдами, мікроскопами, технічними засобами навчання створювався музей кафедри, Задля якого з експедицій і подорожей студентами та співробітниками кафедри (особисто її завідуючої) привозилися унікальні експонати. Вони лягли в основу навчального музею, який включив різноманітні колекції експонатів з України, Росії, Середньої Азії, Куби.

З першого дня існування на кафедрі під керівництвом Н.С.Волковой велася наукова робота. Протягом 25 років дослідницький колектив займався питаннями паразитології (медичної гельмінтологія). У підсумку відбувся захист трьох дисертацій. Кандидатами біологічних наук стали старший викладач Р. М. Омелаева, асистенти Н.П.Москвіч, Г. І.Тохтарь. Було надруковано понад 100 наукових робіт. Доцент Н.С.Волкова, старший викладач Р. М. Омелаева, викладачі Л. Л. Шевченко, Л. А.Майборода брали участь у роботі Всесоюзного товариства гельмінтологів, в Республіканському науковому товаристві гельмінтологів і паразитологів. У цей час разом з обласною СЕС ведуться госпрозрахункові дослідження гельмінтологічної ситуації на полях, де використовуються стічні води, вивчається епідеміологія малярії і опісторхозу в Луганській області.

З 1982 року з приходом доктора біологічних наук, професора С.М. Федченко, що стала завідуючою кафедрою, починається новий етап історії кафедри. З 5 вересня 2013 року по серпень 2014 року завідувачем кафедри є професор Смирнов С.Н.

Кафедра гістології, цитології та ембріології

Кафедра гістології, цитології та ембріології була заснована в 1956 році і розташовувалася в корпусі по вулиці Оборонній.

М.А. Скуцький

Першим завідувачем кафедри був к. б. н., доцент Михайло Арсентійович Скуцький, учень професора Н.І. Зазібіна, учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни, нагороджений багатьма орденами і медалями, зокрема, орденом Олександра Невського. Він першим очолював кафедру, готував її до проведення навчального процесу, забезпечував необхідним навчальним обладнанням (мікроскопи, мікропрепарати, таблиці та ін.), створив ембріологічний музей. Під керівництвом доцента Скуцького М.А. проводилися наукові дослідження з вивчення реактивних змін в периферичної нервової системи травного тракту.

В.В. Михальський

З 1973 року кафедру очолив д.мед.н., професор Всеволод Всеволодович Михальський (1973-1987 рр.). Після закінчення Одеського медичного інституту та аспірантури, під керівництвом професора Волинського Ф.А., в 1956 році В.В. Михальський був направлений в Луганскій медичний інститут на посаду асистента кафедри нормальної анатомії, де завершує, а потім захищає в Одесі кандидатську дисертацію. Під керівництвом професора В.В. Михальського з 1973 року колектив кафедри почав вивчення морфологічних змін різних відділів центральної нервової системи під впливом ендогенних і екзогенних факторів, що знайшло відображення в друкованих роботах і запланованих кандидатських дисертаціях. Кафедра встановлює тісний науковий контакт з НДІ мозку АМН СРСР, гістологічними лабораторіями інших науково-дослідних інститутів і кафедрами гістології медичних інститутів та університетів.

1983 був особливим в історії інституту та кафедри. Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я в Луганському медичному інституті з вересня 1983 почали вчитися іноземні студенти. Так, на перший курс лікувального факультету в 1983-1984 навчальному році було зараховано 55 студентів з 16 держав Азії, Африки, Латинської Америки та Близького Сходу. Тому колектив кафедри почав нову відповідальну роботу з підготовки лікарів для зарубіжних країн.

Л.Д. Старличанова

З 1987 по 1989 рік обов'язки завідувача кафедрою виконувала доцент Лариса Дмитрівна Старличанова. У цей час на кафедрі інтенсивно проводився експеримент з моделювання впливу факторів середовища глибоких шахт, виконувалася комплексна науково-дослідна робота спільно з кафедрою анатомії людини. Активізувалася навчально-методична робота. Підготовлено та надруковані методичні вказівки для самостійної роботи студентів з розділу «Спеціальна гістологія». На лекціях і практичних заняттях широко використовувалися прогресивні методи навчання, пожвавилася наукова робота студентів.

Л.Д. Савенко

У 1989 році кафедру очолила д.мед.н., професор Людмила Данилівна Савенко, випускніца Луганського медичного інституту. Під її керівництвом співробітники кафедри активно займалися навчально-методичною роботою, проводили пошук нових форм навчання студентів. На кафедрі обладнаний комп'ютерний клас, розроблені комп'ютерні програми, які впроваджені в навчальний процес. Для інтенсифікації навчального процесу та контролю знань студентів широко використовуються тести. Покращуючи навчально-методичну роботу, викладацький колектив кафедри під керівництвом професора Л.Д. Савенко постійно готує до друку навчальні посібники, методичні вказівки для викладачів і студентів за курсом гістології, цитології та ем-бріології. У 1989 році на кафедрі реконструюється і розширюється ембріологічний музей. Експозицію музею поповнюють електрифіковані стенди, галерея портретів видатних гістологів, а також стенди-вітражі поучебно-методичної та патентно-ліцензійної роботи кафедри. Успішно виконується науково-дослідна робота, головний напрямок якої - вивчення морфологічних змін у структурах нерв-ної та ендокринної систем під впливом факторів навколишнього середовища. По даній тематику захищені шостій кандидатських дисертацій під керівництвом проф. Л.Д. Савенко. Велика увага також приділялася патентно-ліцензійній роботі. Так, Людмила Данилівна отримала почесний знак «Винахідник СРСР». З 1997 року кафедра розміщується в новому морфологічному корпусі і за площею і устаткуванню є найбільшою кафедрою даного профілю України.


З першого квітня 2016 року кафедра медичної біології, гістології та ембріології, мікробіології та гігієни була реорганізована та розформована шляхом приєднання кафедри топографічної анатомії, патоморфології, судової медицини та медичного законодавства. В результаті чого на сьогоднішній день сформовано дві окремі кафедри – Кафедра біології, гістології та ембріології, патологічної морфології та судової медицини з медичним законодавством та Кафедра мікробіології, гігієни та екології.

Так само за короткий період часу була вдосконалена матеріальна база кафедри, придбане сучасне обладнання – мікроскоп, та ін. Кафедра знову стала приймати абітурієнтів в аспірантуру.


У 2015р., після переїзду Університета до м.Рубіжне, було створено кафедру топографічної анатомії, патологічної морфології та судової медицини з медичним законодавством. В.о. завідувача кафедри став Вовк Юрій Миколайович - д.мед.н., професор, Заслужений працівник народної освіти України.

Вовк Ю.М. продовжує найкращі традиції кафедри як у навчально-методичному, так і в науковому плані.

Професор Вовк Ю.М. є автором 230 статей, 6 монографій, більше 40 винаходів та 54 рацпропозицій.

У 2016р. кафедру було об'єднано. Так вона стала кафедрою біології, гістології та ембріології, патологічної морфології та судової медицини з медичним законодавством. В.о. завідувача кафедри став доцент Сисоєнко Олександр Павлович.


Сучасна кафедра біології, гістології та ембріології

Згідно з наказом Ректора Державного закладу «Луганський державний медичний університет» МОЗ України, Заслуженого лікаря України, професора І.В. Іоффе (Наказ №58 від 31.08.2016р. «Про реорганізацію кафедральної структури ДЗ «Луганський державний медичний університет») кафедра біології, гістології та ембріології, патологічної морфології та судової медицини з медичним законодавством була реорганізована на дві кафедри: кафедра біології, гістології та ембріології (завідувач – доц. Андрушенко В.В.) і кафедру нормальної фізіології, патологічної фізіології та патологічної морфології, судової медицини з медичним законодавством (завідувач – доц. Глазков Е.О.)


Піднятися вгору


ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році


оплата навчанняДошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


ЄВРОМЕД


(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.