Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Відділ міжнародних зв’язків

Планово-економічний відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Дошка оголошень для інтернів, курсантів, лікарів

”Національна

”Національна


ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

Відділ Колектив Веб-сайт Про ЄДЕБО

Комісія з питань розгляду звернень громадянІнформаційно-обчислювальний центр

АЛЕКСАНДРОВА ІРИНА ГЕННАДІЇВНА - начальник інформаційно-обчислювального центру ДЗ "Луганський державний медичний університет"


АДРЕСА
93012, м. Рубіжне, вул. Будівельників, 32
Тел./факс: (06453) 6-17-32
E-mail: canclsmu@ukr.net


ШТАТ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ЦЕНТРУ
Білоус Олександр Сергійович – оператор комп’ютерного набору.
Горбас Олександр Петрович – інженер із застосуванням комп’ютерів, фахівець;
Квасов Олександр Геннадійович – фахівець;
Квасов Іван Олександрович - фахівець інформаційних технологій 2 категорії;
Федоряченко Олексій Ігорович - оператор комп'ютреного набору.


Всі матеріали для публікації на сайті, необхідно направляти на e-mail:

admin@webdes.com.ua

Для отримання консультації, щодо роботи сайту, можна звертатися за телефонами:

+38 (050) 297-99-49

+38 (063) 430-35-27

+38 (097) 492-57-96

ПРАВИЛА оформлення заявки для публікації інформації на сайті.

Інформаційно-обчислювальний центр створен з метою:
- ведення Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕБО) – автоматизованої системи накопичення, оброблення, зберігання, верифікації та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреби фізичних та юридичних осіб. ЄДЕБО – єдине достовірне джерело даних для роботи систем автоматизації приймальних комісій, рейтингових систем, системи дистанційного подання вступниками електронних заяв на участь в конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, інформаційної системи громадського моніторингу ходу вступної кампанії «Конкурс» тощо;
- формування інформаційних таблиць Правил прийому до ВНЗ, зарахування абітурієнтів, що починається подачею заяв, продовжується формуванням рейтингових списків та закінчується виданням наказу про зарахування на навчання;
- забезпечення замовлення та видачі студентських квитків в ЄДЕБО;
- забезпечення замовлення та видачі документів про освіту в ЄДЕБО;
- забезпечення працездатного стану комп’ютерної техніки, оргтехніки, локальної обчислювальної мережі, операційних систем, системного і прикладного програмного забезпечення;
- підтримки роботи та функціональності мережі Internet;
- технічної підтримки веб-сайта ДЗ «Луганський державний медичний університет»;
- збору та підготовки документації на засідання комісії з питань розгляду звернень громадян.КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

Комісія з питань розгляду звернень громадян (далі - Комісія) організовується на період проведення антитерористичної операції на території Луганської області за місцем розташування Державного закладу «Луганський державний медичний університет» (далі – ДЗ «ЛДМУ») за новою юридичною адресою: вул. Будівельників, 32, м. Рубіжне, Луганська область, 93012, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21.11.2014р. № 875 «Про організацію діяльності Луганського державного медичного університету» та у зв’язку з тим, що архів знаходиться на тимчасово непідконтрольній Україні території.


Мета роботи Комісіїз питань розгляду звернень громадян:

Всебічний контроль за розглядом звернень громадян і вирішення порушених у них проблем, задоволення законних прав та інтересів громадян, підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян та дотримання чинного законодавства України.


Комісія з питань розгляду звернень громадян компетентна у вирішенні наступних завдань:

- розгляд звернень громадян, що вимагають термінового і комплексного вирішення питань щодо підтвердження факту навчання та видачі дублікатів документів випускникам ДЗ «ЛМДУ», на які неможливо отримати підтвердження факту навчання з ЄДЕБО, МОЗ України, МОН України та з архівних установ;

- розгляд звернень фізичних і юридичних осіб та прийняття рішення щодо встановлення або невстановлення факту навчання та видачі дублікатів документів;

- розгляд повторних звернень, якщо заявники не згодні з раніше прийнятими рішеннями.


Склад Комісії з питань розгляду звернень громадян:

Голова комісії:
І.В.Іоффе - ректор;

Секретар:
І.Г.Александрова - начальник інформаційно – обчислювального центру;

Члени комісії:
С.М.Смірнов - перший проректор з науково – педагогічної роботи;
О.П.Гудзенко – декан фармацевтичного факультету;
І.О.Кузміченко – в.о. декана медичного факультету;
М.С.Акімова – в.о. декана факультету післядипломної освіти;
А.О.Красильнікова – керівник навчального відділу;
М.Ю.Кальонова – начальник юридичного відділу;
О.В.Риженко – начальник відділу кадрів;
О.Б.Кучма – заступник головного бухгалтера.


Перелік документів, які подаються особою з метою отримання дубліката документа:

1. Заява про видачу дубліката документа, написана на ім’я ректора ДЗ «ЛДМУ». Зазначаються прізвище, ім’я, по батькові; місце проживання; контактний номер телефона; e-mail; найменування документа, який втрачено/пошкоджено, його серія, номер, ким (повна назва закладу який видав документ) та коли виданий; причина видачі дубліката документа; інші відомості, якщо власник вважає їх суттєвими для видачі дубліката (ЗРАЗОК ЗАЯВИ);

2. Завірені копії:
- паспорта (1, 2, 11 стор.);
- індивідуального податкового номеру;
- диплома;
- додатка до диплома (у разі відсутності додатка до диплома, надати архівну довідку з переліком дисциплін, годин та оцінок);
- сертифіката, залікової книжки, трудової книжки та інших документів (надаються у разі потреби);
- документа про зміну прізвища (свідоцтва про шлюб або розлучення).

3. Фотокартка 3 x 4 см (надається у разі отримання дубліката сертифіката лікаря-спеціаліста);

4. Оголошення у друкованих засобах масової інформації за місцем проживання власника документа, у якому має бути зазначена назва документа; його серія, номер, ким (повна назва закладу який видав документ) та коли виданий, на чиє ім’я виданий та про визнання його недійсним (ЗРАЗОК ОГОЛОШЕННЯ);

5. Згода на обробку персональних даних (ЗГОДА)

Подати заяву та пакет документів на виготовлення дублікатів документів та забрати готовий документ може інша особа, яка має доручення, оформлене належним чином і обов’язково завірене нотаріусом.


Порядок замовлення, виготовлення та видачі архівних довідок, витягів з навчальних планів, витягів з навчальних програм

Перелік документів, які подаються особою з метою отримання архівної довідки, витягу з навчального плану, витягу з навчальних програм:

1. Заява про видачу архівної довідки, витягу з навчального плану, витягу з навчальних програм, написана на ім’я ректора ДЗ «ЛДМУ». Зазначаються прізвище, ім’я, по батькові; місце проживання; контактний номер телефона; e-mail; назва навчального закладу, у якому навчався студент; період навчання; інші відомості, якщо власник вважає їх суттєвими для видачі документів (ЗРАЗОК ЗАЯВИ);

2. Завірені копії:
- паспорта (1, 2, 11 стор.);
- індивідуального податкового номеру;
- диплома;
- додатка до диплома(у разі відсутності додатка до диплома, надати архівну довідку з переліком дисциплін, годин та оцінок);
- сертифіката, залікової книжки, трудової книжки та інших документів (надаються у разі потреби);
- документа про зміну прізвища (свідоцтва про шлюб або розлучення).

3. Згода на обробку персональних даних (ЗГОДА)

Подати заяву та пакет документів на виготовлення архівної довідки, витягу з навчального плану, витягу з навчальних програм може інша особа, яка має доручення, оформлене належним чином і обов’язково завірене нотаріусом.Контактні дані
Адреса: вул. Будівельників, 32, місто Рубіжне, Луганська область, 93012
Телефон: (06453) 6 17 32
е-mail: canclsmu@ukr.net
Контактна особа: Александрова Ірина ГеннадіївнаПіднятися вгору

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році


оплата навчанняДошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


ЄВРОМЕД


(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.