Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Відділ міжнародних зв’язків

Планово-економічний відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Дошка оголошень для інтернів, курсантів, лікарів

”Національна

”Національна


КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ, ТОПОГРАФІЧНОЇ АНАТОМІЇ З ОПЕРАТИВНОЮ ХІРУРГІЄЮ

Сучасна кафедра Колектив Навчально-методична робота

Історія кафедри Виховна робота Наукова робота

Студентське наукове товариство Лiкувальна робота


ВИХОВНА РОБОТА КАФЕДРИ


Виховна робота є важливою складовою частиною навчального процесу. Проведення виховної роботи кафедри загальної хірургії, топографічної анатомії з оперативною хірургією базується на: Конституції України; Законі України “Про освіту”; Законі України “Про вищу освіту” ; Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки; Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 16.06.2015 № 641) та статуті ДЗ "Луганський державний медичний університет".

Головна мета виховання – набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування в молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина Української держави, розвиненої духовності, моральної, правової, трудової, екологічної культури. Основними цілями виховання громадянина України треба вважати: високу освіченість; національну свідомість, працелюбність, соціальну активність; високі моральні якості; патріотичність; зорієнтованість на шанобливе і поважливе ставлення до себе та свого оточення; відповідальність; благородство, оптимістичність світогляду; почуття власної гідності й чемності; вольовитість, мужність; чуттєво-емоційну та поведінкову культуру.

Виховна робота кафедри полягає в наступному: формування професійних якостей сучасного спеціаліста як людини, особистості; проведення професійно-орієнтаційної, інформаційно-просвітницької, культурно-виховної роботи серед студентів, розвиток їх творчих та інтелектуальних здібностей, залучення до різноманітної діяльності за інтересами, участі в культурно-освітній, спортивно-оздоровчій та інших видах діяльності; сприяння роботі рад студентського самоврядування факультетів, гуртожитків; навчального закладу в цілому; безпосередня участь у реалізації заходів, що проводяться університетом.

Виховна робота на кафедрі загальної хірургії, топографічної анатомії з оперативною хірургією ведеться за такими напрямками:

  • Контроль за відвідуванням занять та дотриманням навчальної дисципліни студентами та викладачами кафедри;
  • Організація та контроль відпрацювань пропущених студентами практичних занять та лекцій і заходів спрямованих на дотримання навчальної дисципліни;
  • Проведення консультацій з дисциплін, які викладаються на кафедрі;
  • Проведення бесід зі студентами з медичної етики та деонтології;
  • Проведення бесід серед студентів про здоровий спосіб життя;
  • Курація закріплених за кафедрою кімнат в студентському гуртожитку.

Відповідальний за виховну роботу кафедри: асистент Журба О.А.ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році


оплата навчанняДошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


ЄВРОМЕД


(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.