Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Відділ міжнародних зв’язків

Планово-економічний відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Дошка оголошень для інтернів, курсантів, лікарів

”Національна

”Національна


КАФЕДРА МЕДИЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ,
МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ ТА БІОСТАТИСТИКИ

Історія кафедри Колектив Навчально-методична робота

Наукова робота Студентське наукове товариство


Євтушенко Ю.О.

ЄВТУШЕНКО ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА -
Посада - доцент,
завідувач кафедри


ШТАТ КАФЕДРИ:
Кондратов Сергій Олексійович посада - професор кафедри;
Гончаров Віталій Вікторович – доцент кафедри;
Мацегора Юлія Сергіївна - асистент;
Коваленко Дмитро Юрійович - асистент;
Бакаляр Олександр Вікторович – асистент;
Перетятко Анна Миколаївна – старший лаборант;
Федорова Анна Костянтинівна - лаборант.


АДРЕСА КАФЕДРИ:
Навчальні приміщення кафедри медичної та біологічної фізики, медичної інформатики та біостатистики розміщуються за адресою:
м.Рубіжне, вул.Будівельників, 39, 2 поверх,
каб. №213.


Положення про кафедру медичної та біологічної фізики,
медичної інформатики та біостатистики


Завдання та функції кафедри

1. Спрямування діяльності кафедри щодо послідовного зменшення репродуктивної складової викладання і збільшення вимогливості до роботи студентів у позааудиторний час.

2. Запровадження нових форм викладання і навчання, організація проведення відкритих занять, взаємовідвідування занять.

3. Удосконалення комплексу методичного забезпечення дисциплін «Медична та біологічна фізика», «Медична інформатика», «Біостатистика», «ІТ у фармації», «Фізичні методи аналізу та метрологія», «Європейський стандарт комп’ютерної грамотності».


Виховна робота

Основна ціль виховної роботи серед студентів – це формування високоморального з різнобічно розвиненим мисленням фахівця, патріота своєї батьківщини.

Робота проводиться під час педагогічного процесу, а також за межами учбового закладу. Вона включає в себе бесіди на різноманітні теми, участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій, студентського наукового товариства кафедри.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ

Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі

Для студентів спеціальності 226 «Фармація»:
- Вища математика і статистика;
- Біологічна фізика з фізичними методами аналізу;
- Інформаційні технології у фармації;
- Комп’ютерне моделювання у фармації.

Для студентів спеціальностей 222 «Медицина», 221 «Стоматологія»,
228 «Педіатрія»:
- Медична та біологічна фізика;
- Медична інформатика;
- Біостатистика.

Здійснюється, також, навчання за заочною формою навчання на фармацевтичному факультеті.


ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУНАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Основними напрямками науково-дослідної роботи кафедри медичної та біологічної фізики, медичної інформатики та біостатистики сьогодні є формування деонтологічної культури студентів вищих медичних навчальних закладів під час навчання та статистична обробка медико-біологічних даних.

Наукова робота кафедри (література)


СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО КАФЕДРИ

Студентське наукове товариство (СНТ) кафедри медичної та біологічної фізики, медичної інформатики та біостатистики ДЗ «Луганський державний медичний університет» – це добровільна організація студентів, яка має на меті надати можливість студентові реалізовуватися в якості молодого науковця, а також підвищення фахового рівня студентів.

В 2015 - 2016 навчальному році студентське наукове товариство відновило свою роботу на кафедрі медичної та біологічної фізики, медичної інформатики та біостатистики. Очолює роботу СНТ студент 2 курсу – Ричко Костянтин. Кафедральним керівником СНТ є к.хім.н., доцент Гончаров В.В.

Студентське наукове товариство здійснює свою діяльність за наступними основними напрямками:
- залучення студентів до наукової роботи, її популяризація серед широких кіл студентської молоді;
- участь студентів в кафедральних та загальноуніверситетських наукових напрямках та програмах;
- сприяння глибокому опануванню теоретичними знаннями та практичними навичками із спеціальностями студентів-членів СНТ;
- забезпечення умов для участі у Всеукраїнському конкурсі на кращу студентську наукову роботу;
- забезпечення умов для участі у I, II турі Всеукраїнської олімпіади з фізики, інформатики та біостатистики;
- проведення традиційної щорічної студентської наукової конференції;
- публікація матеріалів досліджень у фахових виданнях за результатами роботи СНТ;
- співробітництво з науковими та іншими організаціями нашого університету та інших вузів міста та країни, участь в сумісних проектах.


Піднятися вгору

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році


оплата навчанняДошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


ЄВРОМЕД


(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.