Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Відділ міжнародних зв’язків

Планово-економічний відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Дошка оголошень для інтернів, курсантів, лікарів

”Національна

”Національна


КАФЕДРА БІОЛОГІЇ, ГІСТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ

Сучасна кафедра Колектив Навчально-методична робота

Історія кафедри Виховна робота Наукова робота

Студентське наукове товариство


СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

Студентське наукове товариство (СНТ) кафедри медичної біології, гістології та ембріології - це студентська організація, метою якої є залучення студентів до науково-дослідницької роботи, поширення й узагальнення досвіду цієї роботи, підвищення якості підготовки та виховання майбутніх фахівців.

Основними цілями СНТ кафедри є створення сприятливих умов для формування кваліфікованих фахівців шляхом науково-дослідницької роботи, участі студентів у фундаментальних та прикладних дослідженнях, творчого та особистісного розвитку, виховання прагнення до поглиблення знань та професійного самовдосконалення. Робота у СНТ має сприяти підвищенню якості підготовки спеціалістів, розвитку наукової, винахідницької, іншої творчої діяльності та організаційної активності студентської молоді шляхом залучення її до наукової роботи.

СНТ кафедри біології, гістології та ембріології працює з 2015 - 2016 навчального року під керівництвом ас. Т. Ю. Бабкової. Очолює роботу СНТ студент ІV курсу Чижик Максим. Напрями роботи обираються згідно навчального процесу або НДР кафедри «Стан тканин за умов дії екзогенних та ендогенних чинників та корекція порушень, що викликані цими чинниками».


Основні напрями роботи СНТ кафедри:

  • Cтворення умов для поглиблення теоретичних знань та вдосконалення практичної підготовки;
  • Мотивація студентів до науково-дослідницької роботи;
  • Створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;
  • Виявлення обдарованих студентів;
  • Формування особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом;
  • Розробка та втілення кафедральних та загальноуніверситетських наукових проектів і програм;
  • Організація студентських навчально-наукових лабораторій;
  • Організація кафедральних науково-практичних конференцій та участь у університетських науково-практичних конференціях;
  • Публікація матеріалів за результатами роботи СНТ у фахових виданнях.


ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році


оплата навчанняДошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


ЄВРОМЕД


(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.