Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Відділ міжнародних зв’язків

Планово-економічний відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Дошка оголошень для інтернів, курсантів, лікарів

”Національна

”Національна


КЛІНІЧНИЙ ВІДДІЛ

Клінічний відділ

ОВЧАРЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ - В.о. проректора з клінічної роботи, д.мед.н., професорШТАТ КЛІНІЧНОГО ВІДДІЛУ
Чернишова Альона Едуардівна - інспекторАДРЕСА
93012, м. Рубіжне, вул. Будівельників, 32
Тел.моб: 066–958–25–34
E-mail: canclsmu@ukr.net

Положення про клінічний відділ

Положення про лікувальну роботу співробітників клінічних кафедр


Інспектор клінічного відділу

Завданнями клінічного відділу є:

 • Проведення лікувально-профілактичної роботи на рівні європейських і загальносвітових стандартів;
 • Контроль за виконанням рішень колегії Міністерства охорони здоров'я України та Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації;
 • Координація діяльності між ректоратом університету та Міністерством охорони здоров'я України, Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації та його структурними підрозділами;
 • Співпраця з закладами практичної охорони здоров'я області;
 • Встановлення і підтримання зв'язків з навчальними закладами, науково-дослідними інститутами України і зарубіжних країн, з метою підвищення ефективності лікувально-профілактичної роботи співробітників університету;
 • Активне впровадження передових наукових технологій і розробок в лікувально-профілактичний процес;
 • Контроль за своєчасною атестацією за фахом професорсько-викладацького складу клінічних кафедр університету;
 • Проведення регулярного контролю та оцінки лікувальної роботи клінічних кафедр;
 • Аналіз і вирішення конфліктних ситуацій (у разі їх виникнення) між адміністрацією лікувально-профілактичних закладів і співробітниками клінічних кафедр університету;
 • Організація та контроль за наданням консультативно-лікувальної допомоги студентам і співробітникам фахівцями університету;
 • Організація і проведення профілактичних оглядів студентів та співробітників ДЗ «ЛДМУ».

Склад клінічних кафедр на 2019 – 2020 н.р.

 1. Кафедра «Хірургії та хірургії ФПО»
 2. Кафедра «Загальної хірургії, топографічної анатомії з оперативною хірургією»
 3. Кафедра «Урології, радіології, трансфузіології та радіаційної медицини»
 4. Кафедра «Офтальмології, отоларингології та онкології»
 5. Кафедра «Акушерства та гінекології»
 6. Кафедра «Нейрохірургії, травматології та ортопедії»
 7. Кафедра «Внутрішньої медицини№1»
 8. Кафедра «Внутрішньої медицини №2»
 9. Кафедра «Інтенсивної терапії, невідкладних станів та анестезіології»
 10. Кафедра «Неврології, психіатрії та наркології»
 11. Кафедра «Сімейної, паліативної та військової медицині»
 12. Кафедра «Соціальної медицини, організації охорони здоров’я та поліклінічної роботи»
 13. Кафедра «Педіатрії з дитячими інфекціями»
 14. Кафедра «Стоматології»
 15. Кафедра «Патологічної морфології, судової медицини з медичним законодавством»
 16. Кафедра «Фармакології, клінічної фармації та клінічної фармації»

В даний час, 79 співробітників університету з 16 клінічних кафедр виконують лікувальну і консультативну роботу в найбільш складних клінічних випадках на базах лікувально-профілактичних закладів м. Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Кремінського, Сватівського та Старобільського районів.

Клінічні кафедри університету укомплектовано висококваліфікованими фахівцями. Так, вищу категорію мають 38 викладачів (48,1%), першу - 11 (13,9%), другу - 7 (8.9 %), стаж до 5 років мають 23 співробітника (29,1%).

У 2019 році до персонального складу 66-х головних позаштатних спеціалістів Департаменту Охорони Здоров’я входить 8 викладачів університету:

 1. д.мед.н., проф. Іоффе Ігор Володимирович – хірургія;
 2. д.мед.н., проф. Овчаренко Микола Олексійович – психіатрія, наркологія;
 3. д.мед.н., проф. Комаревцев Віталій Миколайович – урологія;
 4. д.мед.н., проф. Постернак Геннадій Іванович - анестезіологія, реаніматологія;
 5. д.мед.н., проф. Усатов Сергій Андрійович – нейрохірургія;
 6. к.мед.н., доц. Гавриш Олена Валеріївна – отоларингологія;
 7. к.мед.н., доц. Руденко Ірина Василівна – імунологія;
 8. к.мед.н., доц. Скляр Сергій Іванович – паліативна терапія та хоспісна допомога.

Адреси кафедр та їх завідувачі


Фахівцями клінічних кафедр університету виконується значний обсяг діагностичної, лікувальної та профілактичної роботи на Луганщині.

Завданням співробітників клінічних кафедр університету є розробка, розвиток сучасних лікувально-діагностичних методик, удосконалення пріоритетних напрямків та впровадження їх в клінічну практику.

Важливим розділом спільної лікувально-профілактичної роботи клініцистів університету та лікарів практичної охорони здоров’я є консультативна та науково-методична робота у лікувально-профілактичних закладах. З метою наближення надання високоспеціалізованої допомоги мешканцям Луганської області професорсько-викладацький склад клінічних кафедр залучався для участі в роботі виїзних консультативних бригад, за участю безпосередньо завідувачів та професорів клінічних кафедр.

Співробітники клінічних кафедр університету в системі практичної охорони здоров'я регіону сприяють підвищенню кваліфікації лікарів по всім напрямкам, підвищенню якості надання спеціалізованої медичної допомоги населенню міст та районів, надають суттєву організаційно-методичну допомогу.


Документи для атестації на
присвоєння кваліфікаційної категорії.

Для атестації на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної лікарської категорії не пізніше, ніж за два місяці до засідання, заступнику голови комісії (головному спеціалісту Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації) подаються відповідно до частини 3 відповідно до частини 3 Наказу № N 359 від 19.12.1997 МОЗ України такі документи:
- Заяву фахівця (написане власноруч);
- Заповнений атестаційний лист;
- Копії дипломів;
- Копія трудової книжки (завірена відділом кадрів);
- Клопотання керівника установи охорони здоров'я Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації в атестаційну комісію (на бланку установи або з наявністю кутового штампу);
- Для приватно практикуючих лікарів - копія ліцензії на приватну практику;
- Копію сертифіката Фахівця (первинна спеціалізація, інтернатура);
- Копію посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії, якщо воно було видано раніше;
- Копію свідоцтва про вторинну спеціалізацію для терапевтичних субспеціальностей (кардіолог, ендокринолог, гематолог і т.п.);
- Копії свідоцтва про успішну здачу іспиту після проходження передатестаційного циклу і посвідчення факультету післядипломної освіти про проходження курсів підвищення кваліфікації;
- Копію «Додатку до звіту лікаря за видами діяльності в період між передатестаційними циклами (за 5 років) з відміткою факультету післядипломної освіти;
- 1 фотографія 3 х 4 см;
- Звіт про професійну діяльність за останні три роки, затверджений керівником установи, де працює спеціаліст (до 20 стор., Формат А-4, 14 пт, 1,5 інтервалу, шрифт TimesNewRoman).

Довідник клінічного відділу

1. Звіт про навчально-методичну роботу клінічного відділу за 2015-2016 н.р.

2. Звіт роботи науково-педагогічних працівників клінічних кафедр ДЗ «ЛДМУ» за 2016-2017 н.р.

3. Звіт науково-педагогічних працівників клінічних кафедр за 2017-2018 н.р.

4. План роботи клінічного відділа

5. Форма звіту працівників клінічних кафедр

6. Звіт науково-педагогічних працівників клінічних кафедр за 2018-2019 н.р.Піднятися вгору

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році


оплата навчанняДошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


ЄВРОМЕД


(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.