Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Відділ міжнародних зв’язків

Планово-економічний відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Дошка оголошень для інтернів, курсантів, лікарів

”Національна

”Національна


КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ МЕДИЧНОЇ ХІМІЇ

Сучасна кафедра Історія кафедри Навчально-методична робота

Наукова робота


СЄДИХ ГАННА ОЛЕКСІЇВНА
Посада - доцент, завідувач кафедри,
Науковий ступінь - кандидат хімічних наук,
Вчене звання - доцент

Закінчила у 2000 році Рубіжанський філіал Східноукраїнського державного університету за спеціальністю «Хімічна технологія високомолекулярних сполук». У 2009 році захистила кандидатську дисертацію в Інституті фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України за темою «Реакції гідрокситолуолів і їх кисневмісних похідних з озоном у рідкій фазі» З 2012р доцент кафедри технології органічних речовин у Рубіжанському філіалі Східноукраїнського державного університету ім. В.Даля. З вересня 2016 року працює доцентом кафедри медичної хімії ДЗ «ЛугДМУ» МОЗ України (м.Рубіжне).

Автор 2 патентів на корисні моделі України, 1 навчального посібника , 26 наукових публікацій.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

КОМАРЕВЦЕВА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Посада - професор кафедри,
Науковий ступінь - доктор медичних наук,
Вчене звання - професор, заслужений діяч науки і техніки України

Комаревцева Ірина Олександрівна народилася 01.09.1959 року у м. Луганську.

У 1980 р. закінчила Ворошиловградський медичний інститут за фахом – лікувальна справа з відзнакою.

1982-1985 р.р. – аспірант Ворошиловградського державного медичного інституту. Міністерством охорони здоров'я України спрямована для виконання дисертаційної роботи в Академію медичних наук СРСР (м.Москва).

1985-1989 р.р.- асистент кафедри біохімії Луганського медичного інституту.

З 1989 р. до 2005 р. – директор Науково-дослідного центру Луганського державного медичного університету (з 1997 р. - за сумісництвом).

З 1997 р. – завідувач кафедри медичної хімії Луганського державного медичного університету.

З 1 липня 2005 р. до травня 2007 р. начальник Управління охорони здоров’я Луганської обласної держадміністрації.

З грудня 2014 р. по наступний час – проректор з наукової роботи ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України, евакуйованого у м. Рубіжне (Україна).

Кандидатську дисертацію захистила у 1986 р. в Університеті дружби народів ім.П.Лумумби (м.Москва).

Докторську дисертацію захистила в 1992 р. у Військово-медичній академії (м.Санкт-Петербург).

Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєне в 1992 р. Вчене звання професора присвоєне в 1996 р.

Кваліфікаційна лікарська атестація – сертифікат фахівця лікаря - нарколога.

Має вищу категорію з організації і управління охороною здоров’я (з 2006 р).

Загальний стаж (науково-педагогічний) роботи – 33 роки, стаж роботи в Луганському державному медичному університеті – 33 роки; директор Науково-дослідного центра ЛугДМУ – 16 років.

За керівництвом професора Комаревцевої І.О. виконані й захищені 5 докторських і 22 кандидатські дисертацій. В наступний час під керівництвом професора Комаревцевої І.О. виконується 4 докторські та 6 кандидатських дисертацій.

Автор 181 наукових праць, у тому числі 3 монографій, 1 авторського посвідчення і 7 Патентів України.

Протягом 20 років - науковий керівник конкурсних держбюджетних наукових робіт МОЗ України.

З 1997 р. – голова Східного відділення Українського Біохімічного Товариства; член Центральної Ради Українського Біохімічного Товариства; член Європейського Біохімічного Товариства (FEBS).

Професор Комаревцева І.О. - шеф-редактор наукового журналу «Український журнал клінічної та лабораторної медицини».

З 2004 р. по 2010 р.– працювала експертом ВАК України експертної ради медико-біологічних і фармацевтичних наук. За плідну роботу у ВАК України одержала подяку Голови ВАК України у 2011 році.

У 2007 році сприяла відкриттю спеціалізованої вченої ради за спеціальністю «медична біохімія» - 14.01.32. при ДЗ «ЛугДМУ», яку очолила у 2012 році.

За розвиток і досягнення в науково-дослідній і організаторській роботі у 2003 р. нагороджена Головою Верховної Ради України В.Литвином іменним годинником Верховної Ради.

26 червня 2006 р. Указом Президента України за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок в розвиток охорони здоров’я присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ПОПОВ ЄВГЕНІЙ ВАДИМОВИЧ
Посада - професор кафедри,
Науковий ступінь - доктор технічних наук,
Вчене звання - професор

Закінчив у 1969 р. Рубіжанський філіал Харківського політехнічного інституту за спеціальністю “Хімічна технологія органічних барвників та проміжних продуктів”. З 1969 по 1970 рр. працював молодшим науковим співробітником у Рубіжанському філіалі НДІ органічних напівпродуктів та барвників. У 1970 р. вступив до аспірантури НДІ органічних напівпродуктів та барвників (м. Москва). З 1971 по 1972 рр. служив у Збройних силах. З 1972 по 1974 рр. продовжував навчання в аспірантурі. Після закінчення навчання з 1974 по 2001 рр. працював послідовно: молодшим науковим співробітником, старшим науковим співробітником, завідувачем лабораторії, провідним науковим співробітником у Рубіжанському філіалі НДІ органічних напівпродуктів та барвників (з 1991 року Інститут хімічної технології та промислової екології). У 1975 р. захистив кандидатську дисертацію, у 1989 р. присуджено вчене звання старшого наукового співробітника. З 2001 працює у Рубіжанському філіалі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (з 2007 р. Інститут хімічних технологій): 2001 - доцент кафедри технології високомолекулярних сполук, - з 2004 р. по 2008 р. – декан хіміко-технологічного факультету. У 2006 р. захистив докторську дисертацію (Національний університет «Львівська політехніка»). У 2008 р. присуджено вчене звання професора. З 2009 р. за конкурсом обраний завідувачем кафедри екології (з березня 2018 року кафедру перейменовано на «Кафедру екології та технології полімерів»). На цій посаді працює по наступний час.

З вересня 2018 р. – професор кафедри медичної хімії ДЗ «ЛДМУ» МОЗ України (м.Рубіжне) за сумісництвом.

Галузь наукових інтересів: - хімія та технологія поверхнево-активних речовин на основі природних сполук та низько токсичних синтетичних полімерів.

Автор більше ніж 200 наукових і науково-методичних праць та винаходів. Під керівництвом Є.В.Попова захищено 5 кандидатських дисертації.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ШОЛУХ НАТАЛІЯ ЄВГЕНІВНА
Посада
- доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук
Вчене звання: доцент

Закінчила в 1993 році Рубіжанський філіал Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту, одержавши диплом інженера хіміка-технолога за спеціальностю «Хімічна технологія лаків, фарб та лакофарбових покрить». В 2003 р. закінчила аспірантуру Східноукраїнського національного університету. В 2011 р. захистила кандидатську дисертацію у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ за темою «Міжфазні процеси твердіння органо-неорганічних коппозитів на основі силікату натрію та калію». З вересня 2012 р. - доцент кафедри технології високомолекулярних сполук Інституту хімічних технологій (м. Рубіжне) Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. З квітня 2015 р. - доцент кафедри технології високомолекулярних сполук.

З січня 2019 р. - доцент кафедри медичної хімії ДЗ «ЛДМУ» МОЗ України (м. Рубіжне) за сумісництвом.

Автор 2 патентів на корисні моделі України, 1 навчального посібника, 16 наукових публікацій.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ШАТРОВА ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЇВНА
Посада - асистент кафедри

У 2014 році закінчила Луганський національний університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Хімія» та здобула кваліфікацію хіміка, викладача хімії вищого навчального закладу. З вересня 2016 року працює асистентом кафедри медичної хімії ДЗ «ЛугДМУ» МОЗ України (м.Рубіжне).


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ЧЕПІГА ІРИНА ІВАНІВНА
Посада - асистент кафедри

У 1994 році закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди за спеціальністю «Біологія та хімія», здобула кваліфікацію вчителя біології і хімії. З 1994 по 1999 рр. працювала викладачем біології та хімії у Рубіжанському політехнічному технікумі. 2001 – 2014рр. - вчитель хімії та біології, викладала хімію у профільних класах із поглибленим вивченням хімії та біології у Рубіжанській ЗОШ № 8.

З січня 2016 року працює асистентом кафедри медичної хімії ДЗ «ЛугДМУ» МОЗ України (м.Рубіжне), викладає хімію на підготовчих курсах для абітурієнтів у ДЗ «ЛугДМУ».


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

СУХІНА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА
Посада - старший лаборант кафедри

У 1992р. закінчила Рубіжанський філіал Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту за спеціальністю «Хімічна технологія лаків, фарб та лакофарбових покрить» та здобула кваліфікацію інженера хіміка-технолога. З 1993 року працювала інженером, а потім молодшим науковим співробітником в інституті Прикладної хімії. З серпня 2018 року працює старшим лаборантом кафедри медичної хімії ДЗ «ЛДМУ» МОЗ України (м.Рубіжне).


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

Піднятися вгору

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році


оплата навчанняДошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


ЄВРОМЕД


(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.