Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Відділ міжнародних зв’язків

Планово-економічний відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Дошка оголошень для інтернів, курсантів, лікарів

”Національна

”Національна


КАФЕДРА БІОЛОГІЇ, ГІСТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ

Сучасна кафедра Колектив Навчально-методична робота

Історія кафедри Виховна робота Наукова робота

Студентське наукове товариство


КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ

Сисоєнко О.П.

АНДРУШЕНКО ВІКТОРІЯ ВАЛЕРІЇВНА
Посада - завідувач кафедри
Науковий ступінь - к.м.н.,
Вчене звання - доцент

Андрушенко В.В. у 2002 році закінчила з відзнакою Луганський державний медичний університет за фахом "Лікувальна справа" (диплом АН № 19537775). З 2002 по 2005 рр. знаходилася в очній аспірантурі при кафедрі медичної біології, паразитології і генетики Луганського державного медичного університету. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію "Структурно-функціональні особливості слизової оболонки шлунку щурів різних вікових періодів при зміненому імунному статусі" (диплом кандидата медичних наук ДК № 033403, Вища атестаційна комісія України, 9 березня 2006 р.). У 2002 р. закінчила Інститут післядипломного утворення Луганського державного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка (диплом ДБК № 020645).

З 2006 року працювала асистентом кафедри медичної біології. Проводила практичне зайняття з вітчизняними і англоговорящими студентами 1 курсу медичного і педіатричного факультетів, а також зайняття із слухачами підготовчого відділення з англійською формою навчання і іноземними студентами, що навчаються російською мовою.

Брала активну участь у впровадженні кредитно-модульної системи в учбовий процес для студентів, що навчаються англійською мовою. Готувала методичні розробки до практичного зайняття для іноземних слухачів підготовчого відділення, що навчаються російською мовою. Підготувала англійською мовою методичні розробки до практичних занять з розділів "Медична паразитологія" і "Медична ботаніка". З 2012 року читала лекції для слухачів підготовчого відділення з англійською формою навчання і студентів фармацевтичного факультету. З листопада 2013 року присвоєно вчене звання доцента кафедри медичної біології (диплом 12ДЦ № 036723). Є автором 65 наукових робіт і 10, виданих англійською мовою, методичних посібників.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

СМІРНОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Посада - професор кафедри
Науковий ступінь - д.м.н., д.б.н.,
Вчене звання - професор


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

БАБКОВА ТЕТЯНА ЮРІЇВНА
Посада - асистент кафедри

Закінчила Кремінське медичне училище у 1994 році за спеціальністю «Сестринська справа». Закінчила ЛДМУ 2000 році за спеціальністю «Лікувальна справа».

Після закінчення університету працювала в практичній охороні здоров'я дільничним терапевтом.

У 2007- 2015 роках працювала у Кремінському медичному училищі викладачем терапії, також викладала патоморфологію і онкологію.

У 2015 році прийнята на посаду асистента кафедри медичної біології, гістології та ембріології, мікробіології та гігієни. Займається викладацькою та методичною діяльністю, є співавтором методичних рекомендацій для підготовки студентів до практичних занять з гістології, цитології та ембріології та альбома для практичних занять з гістології, цитології та ембріології.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

СМІРНОВ АНТОН СЕРГІЙОВИЧ
Посада - доцент


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

МІРЗЕБАСОВ МАКСИМ АБДУЛАХОВИЧ
Посада - асистент кафедри


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ХАНІНА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
Посада - асистент кафедри

У 2011 році закінчила ДЗ «Луганський державний медичний університет» за спеціальністю «Лікувальна справа», кваліфікація «лікар». У 2014 році закінчила інтернатуру у ХМАПО за спеціальностю «Патологічна анатомія» і здобула кваліфікацію лікаря-патологоанатома. У 2016 році у ХМАПО проходила курси підвищення кваліфікації за спеціальностю «Судово-медична гістологія». З 2017 року – асистент кафедри біології, гістології та ембріології. Викладає дисципліни «Біологія» та «Гістологія» на медичному факультеті.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ПЕРЕТЯТКО АННА МИКОЛАЇВНА
Посада - старший лаборант кафедри

У 2008 році закінчила Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля ( м.Рубіжне) за спеціальністю «Економіка підприємства».


Піднятися вгору

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році


оплата навчанняДошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


ЄВРОМЕД


(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.