Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Відділ міжнародних зв’язків

Планово-економічний відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Дошка оголошень для інтернів, курсантів, лікарів

”Національна

”Національна


КАФЕДРА НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ

Сучасна кафедра Колектив Навчально-методична робота

Історія кафедри Виховна робота Наукова робота

Студентське наукове товариство


КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ

ОВЧАРЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
Посада - завідувач кафедри,
Науковий ступінь - д.м.н.
Вчене звання - професор

Трудовий шлях. Закінчив Луганський медичний інститут у 1979 році за спеціальністю «лікувальна справа», в 1980 році - інтернатуру з психіатрії на кафедрі «психіатрії та наркології» Луганського медичного інституту. В 1980-1983 рр. - лікар ординатор, дільничний лікар-психіатр, в 1983-1992 рр. – завідувач диспансерного відділення для дорослих, в 1992-1999 рр. – заступник головного лікаря Луганської обласної психоневрологічної лікарні. З 1999 по теперішній час – головний лікар Луганського обласного наркологічного диспансеру.

З 2004 по 2009 р. – асистент, з 2009 по 2013 – доцент, з 2013 по 2015 теперішній час – професор кафедри «психіатрії та наркології з офтальмологією та отоларингологією» ДЗ «ЛДМУ», виконуючий обов’язки завідуючого кафедрою, з 2015 по 2017 - професор кафедри «психіатрії та наркології з офтальмологією та отоларингологією» ДЗ «ЛДМУ», завідуючий кафедрою, з 2017 по теперішній час – професор кафедри «неврології, психіатрії та наркології» ДЗ «ЛДМУ», завідуючий кафедрою.

Клінічний досвід. Проведення всіх методів лікування хворих з розладами психіки, розладами психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин, впровадження сучасних методів надання невідкладної допомоги в психіатрії та наркології, розробка сучасних методів первинної, вторинної та третинної профілактики у наркології, створення багаторівневої системи первинної профілактики адитивних розладів та формування контрадиктивного імунітету у дітей та підлітків «Система послідовної соціалізації дитини». З 1999 р. по теперішній час – головний нарколог та психіатр департаменту здоров’я Луганської обласної державної адміністрації. Лікувальна робота та консультації проходять на базі Сватівської та Лисичанської обласної психіатричної лікарні, у відділенні психонаркології Сєвєродонецької багатопрофільної міської лікарні.

Кваліфікація. Лікар-психіатр та нарколог вищої кваліфікаційної категорії.

Академічна освіта. 1994 рік – кандидатська дисертація: «Клинические, патопсихологические и иммунологические аспекты маниакально-депрессивного психоза», захищена у Харківському інституті післядипломної освіти лікарів за фахом 14.01.14 - психіатрія. 2013 р. – докторська дисертація за темою: «Опіоїдна залежність: клініко-патогенетичні, епідеміологічні, патопсихологічні аспекти, методи лікування і профілактики» за фахом 14.01.17 – наркологія.

Основні напрямки наукової діяльності. Розробка сучасних методів профілактики лікування та реабілітації хворих на опіоїдну залежність із коморбідною патологією (ХГС, ендокринологічна патологія).

Участь у роботі громадських організацій. Голова Луганського осередку українського товариства неврологів, психіатрів та наркологів.

Публікації. Має 77 друковані роботи, у тому числі 56 статей у фахових виданнях, 2 декларативний патентів, 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, 2 методичних рекомендації, 2 посібника, 1 підручник для студентів вищих навчальних закладів, 2 монографії, співавтор Національного підручника «Наркологія».


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

РОМАНЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Посада - професор кафедри
Науковий ступінь - д.м.н.
Вчене звання - професор


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ЛІНЬОВ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Посада - доцент кафедри
Науковий ступінь - к.м.н.
Вчене звання - доцент

Трудовий шлях. Закінчив Луганський медичний інститут у 1980 році за спеціальністю «лікувальна справа», в 1981 році - інтернатуру з психіатрії на кафедрі психіатрії та наркології Луганського медичного інституту. В 1981-1983 рр. – лікар ординатор, в 1983-1984 р.р. завідувач загально психіатричним відділенням Лисичанської міської психіатричної лікарні, в 1984-1986 р.р. навчався в клінічній ординатурі з психіатрії на кафедрі психіатрії та наркології Луганського державного медичного інституту, в 1986-1990 р.р. – лікар-консультант організаційно-методичного консультативного відділу Луганської обласної клінічної психіатричної лікарні, в 1990-1992 р.р. асистент госпрозрахункових курсів із психіатрії на кафедрі на кафедрі психіатрії та наркології Луганського державного медичного університету, в 1992-2002 р.р. – асистент, в 2002-2014 р.р. – доцент кафедри психіатрії т наркології ДЗ «ЛДМУ», в 2014-2017 р.р. ординатор загально психіатричного відділення Харьковської обласної психіатричної лікарні № 1, в 2017 р. завідувач соматопсихіатричним відділенням цієї лікарні, з вересня 2017 р. по теперішній час – доцент кафедри неврології та психіатрії з наркології ДЗ «ЛДМУ».

Клінічний досвід. Проведення всіх методів лікування хворих з розладами психіки, біологічне лікування та немедикаментозна терапія пацієнтів із ендогенно-процесуальними психозами, розробка методів латеральної терапії, як окремого напрямку лікування ендогенних та екзогенних психічних розладів. Лікувальна робота та консультації проходять на базі Сватівської та Лисичанської обласної психіатричної лікарні, у відділенні психонаркології Сєвєродонецької багатопрофільної міської лікарні.

Кваліфікація. Лікар-психіатр вищої кваліфікаційної категорії.

Академічна освіта. 1990 рік – кандидатська дисертація: «Латеральное потенцирование инсулинокоматозной терапии шизофрении», захищена у Московському науково-дослідному інституті психіатрії МОЗ РФ за фахом 14.01.14 – психіатрія.

Основні напрямки наукової діяльності. Розробка та впровадження методів немедикаментозного лікування та потенціювання біологічної терапії ендогенно-процесуальних психотичних розладів.

Участь у роботі громадських організацій. Член Луганського осередку українського товариства неврологів, психіатрів та наркологів.

Публікації. Має 82 друковані роботи, у тому числі 26 статей у фахових виданнях, 7 авторських свідоцтв на винаходи, 1 декларативний патент, 4 методичних посібника.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

БУДЬОННИЙ ПАВЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ
Посада - асистент кафедри

Трудовий шлях. У 1993 році вступив до Луганського державного медичного університету, який закінчив у 1999 році, отримавши вищу освіту за спеціальністю «лікувальна справа». У 1999році поступив до інтернатури з психіатрії на базі Луганської обласної клінічної психоневрологічної лікарні, яку закінчив у 2000 році і отримав кваліфікацію лікар-психіатр.
З 2000 по 2001 рік працював лікарем-психіатром в психіатричному відділені ЛОПЛ;
З 2001 по 2013 рік працював завідуючим психіатричним відділенням ЛОПЛ;
З 2013 року по теперішній час працює головним лікарем Лисичанської обласної психіатричної лікарні;
2016 по 2017 – асистент кафедри «психіатрії та наркології з офтальмологією та отоларингологією» ДЗ «ЛДМУ»;
З 2017 по теперішній час – асистент кафедри «неврології, психіатрії та наркології» ДЗ «ЛДМУ».

Клінічний досвід. Проведення всіх методів лікування хворих з розладами психіки, розладами психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин, впровадження сучасних методів надання невідкладної допомоги в психіатрії та наркології.

Кваліфікація. Лікар-психіатр вищої кваліфікаційної категорії.

Академічна освіта. З 2016 року заочний аспірант кафедри за фахом 14.01.14 – психіатрія.

Основні напрямки наукової діяльності. Вивчення суїцидальної поведінки населення, що проживає в депресивному промисловому регіоні.

Участь у роботі громадських організацій. Член Луганського осередку українського товариства неврологів, психіатрів та наркологів.

Публікації. Має 7 друкованих робіт у фахових виданнях.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

КОЗЛЕНКО ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА
Посада - асистент кафедри
Науковий ступінь - к.м.н.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

САВЛУК РОМАН ГЕННАДІЙОВИЧ
Посада - ст. лаборант

Лаборант кафедри психіатрії та наркології з офтальмологією та отоларингологією з 2015р. Відповідальний за матеріальне устаткування навчального процесу, техніку безпеки і протипожежну безпеку на кафедрі.

Трудовий шлях. Закінчив Інститут хімічних технологій Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля у 2015 році за спеціальністю «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», та здобув кваліфікацію «Магістр, Інженер-механік, інженер-дослідник».

З 2015 по 2016 – лаборант кафедри «психіатрії та наркології з офтальмологією та отоларингологією» ДЗ «ЛДМУ», з 2016 по 2017 - ст. лаборант кафедри «психіатрії та наркології з офтальмологією та отоларингологією» ДЗ «ЛДМУ», з 2017 по теперішній час – ст. лаборант кафедри «неврології, психіатрії та наркології» ДЗ «ЛДМУ».

Кваліфікація. Відповідно до класифікатора професій ДК 003:2010 – 2145.1 Науковий співробітник (інженерна механіка) «Інженер-механік, інженер-дослідник».

Освіта. 2015 рік – магістерська кваліфікаційна робота: «Газовміст в апаратах об’ємного типу з самоусмоктуючими мішалками», захищена на екзаменаційній комісії від 16.06.2015р. (протокол №64).

Участь у ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Механіка та фізика імпульсних дій», м.Рубіжне, 2013р.; ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Віртуальна людина: нові горизонти» м.Сєвєродонецьк, 2013р.; ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукомісткі інноваційні технології», м.Рубіжне, 2014р.; І Всеукраїнська науково-технічна конференція «Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів», м.Рубіжне, 2015р.

Основні напрямки кваліфікації. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Публікації. 5 доповідей, 2 публікації у науково-технічному журналі.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

БОРИСОВА РИММА ГРИГОРІВНА
Посада - лаборант кафедри
Піднятися вгору

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році


оплата навчанняДошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


ЄВРОМЕД


(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.