Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Відділ міжнародних зв’язків

Планово-економічний відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Дошка оголошень для інтернів, курсантів, лікарів

”Національна

”Національна


ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ВІДДІЛ

Завідувач відділу – д.мед.н., професор Пінський Л.Л.


Патентно-ліцензійний відділ (далі ПЛВ) є науковою структурою ДЗ «Луганський державний медичний університет». ПЛВ функціонує як підрозділ наукової частини ДЗ «ЛугДМУ» та підпорядковується безпосередньо проректору з наукової роботи університету.

3. Діяльність ПЛВ сприяє реалізації державної політики з питань інтелектуальної власності в установі як складової частини її науково-медичної та інноваційної стратегії.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНОГО ВІДДІЛУ:
1. ПЛВ очолює патентно-ліцензійну діяльність установи та сприяє високоефективній науково-дослідній (дослідно- конструкторській), інноваційній роботі та одержанню конкурентоспроможної наукової продукції в ній.
2. ПЛВ здійснює виконання науково-дослідних робіт з проблем патентознавства за профілем діяльності ДЗ «ЛДМУ».
3. ПЛВ здійснює організаційно-методичне керівництво та розробляє заходи щодо активізації діяльності з питань інтелектуальної власності в установі.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНОГО ВІДДІЛУ:
1. ПЛВ бере участь у здійсненні наукової політики установи та пошуку форм і методів її реалізації.
2. Надає консультації, здійснює контроль та організаційно-методичне керівництво щодо патентних досліджень на всіх етапах виконання науково-дослідних (дослідно- конструкторських) робіт згідно з діючими стандартами.
3. За результатами патентних досліджень:
- забезпечує виявлення об'єктів промислової власності, що підлягають правовій охороні або збереженню їх в якості НОУ-ХАУ;
- надає рекомендації щодо доцільності патентування за кордоном створених в установі об'єктів промислової власності;
- надає пропозиції щодо укладення ліцензійних договорів і договорів про передачу прав на об'єкти промислової власності;
- надає рекомендації щодо можливостей реалізації наукової продукції установи.
4. Бере участь у підготовці матеріалів на одержання охоронних документів на об'єкти промислової власності, що створені в установі, укладенні ліцензійних договорів та договорів про передачу прав, контролює їх виконання.
5. Веде поточне діловодство з об'єктів промислової (інтелектуальної) власності, які належать установі.
6. За необхідності бере участь у підготовці скарг та як представник установи у розгляді скарг щодо винахідництва та раціоналізації.
7. Бере участь у підготовці узагальненої щорічної доповіді установи про найважливіші досягнення в медицині та охороні здоров'я.
8. Бере участь у підготовці методичних документів щодо питань патентно-ліцензійної роботи установи.
9. Надає пропозиції щодо участі установи в експонуванні на виставках, ярмарках, в роботі семінарів, конференцій, проведенні рекламних заходів тощо.
10. Систематично слідкує за законодавчою базою у галузі інтелектуальної власності та вивчає досвід інших установ щодо цієї діяльності.
11. Здійснює облік та звітність з винахідництва та раціоналізації згідно з чинним законодавством.
12. Сприяє підвищенню рівня обізнаності працівників установи із загальних питань інтелектуальної власності.

Положення про Патентно-ліцензійний відділ
ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році


оплата навчанняДошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


ЄВРОМЕД


(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.