Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Відділ міжнародних зв’язків

Планово-економічний відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Дошка оголошень для інтернів, курсантів, лікарів

”Національна

”Національна


ВІДДІЛ МЕТРОЛОГІЇ

ТКАЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ГЕОРГІЙОВИЧ - Завідувач відділу – к.фарм.н., доцент.


Метрологічна служба університету забезпечує єдністю вимірювань при виконанні науково-дослідних і дисертаційних робіт, вимірювань в лікувальному і навчальному процесі, та своєчасну метрологічну повірку вимірювальних приладів університету, а також здійснює постійний контроль і нагляд за вимірювальними роботами.

Основні завдання та напрямки діяльності відділу метрології:
- метрологічне забезпечення науково-дослідної діяльності та навчального процесу в університеті;
- проведення метрологічної експертизи науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на всіх етапах їх виконання;
- організація та проведення робіт, що необхідні для забезпечення єдності та необхідної точності вимірювань, підвищення рівня метрологічного забезпечення відповідно до затверджених нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності;
- визначення оптимальної номенклатури засобів вимірювальної техніки та їх подальше впровадження з метою забезпечення ефективності вимірювань;
- надання консультативної та практичної допомоги з питань підготовки науково-дослідних діагностичних лабораторій до проведення державної атестації;
- організація в установленому порядку своєчасного та якісного ремонту і технічного обслуговування засобів вимірювальної техніки;
- створення нормативної бази з метою забезпечення діючими стандартами та іншими нормативними документами в галузі метрології, що необхідні для виконання науково-дослідних робіт і оформлення звітних матеріалів;
- організація контролю за дотриманням вимог діючих стандартів та інших нормативних актів у сфері метрології в усіх підрозділах університету;
- метрологічне забезпечення підрозділів університету шляхом вибору, застосування та підтримання в процесі експлуатації метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки, організація в установленому порядку їх державної метрологічної атестації, повірки, а також контролю за їх технічним станом на робочих місцях (на місцях застосування);
- проведення консультацій та обґрунтування рекомендацій щодо оснащення наукових і навчальних структурних підрозділів засобами вимірювальної техніки;
- розробка пропозицій щодо оснащення наукових структур засобами вимірювальної техніки та заміни застарілих моделей, виходячи із завдань, які виконуються науковими структурами університету;
- здійснення комплексних заходів з підготовки та проведення метрологічної атестації придбаних імпортних засобів вимірювальної техніки в організаціях, які на це уповноважені;
- взаємодія з науковими метрологічними організаціями і територіальним органами Держспоживстандарту України з питань метрологічного забезпечення, сприяння органам Державного стандарту України під час здійснення ними Державного метрологічного нагляду;
- виконання вказівок органів Держспоживстандарту України щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірок;
- планування та участь у підготовці і підвищенні кваліфікації кадрів у галузі метрології;
- участь у роботі з міжнародного співробітництва в галузі метрології та метрологічної діяльності;
- організація робіт щодо підвищення ефективності заходів метрологічного забезпечення в галузі безпеки праці;
- впровадження сучасних методів і засобів вимірювальної техніки, автоматизованого контрольно-вимірювального обладнання, вимірювально-інформаційних систем, а також стандартних зразків складу і властивостей речовин та матеріалів;
- впровадження державних стандартів та інших нормативних документів, які регламентують метрологічні норми і правила;
- участь у роботі комісій Міністерства охорони здоров’я України з атестації лікувальних закладів та клініко-діагностичних лабораторій;
- ведення обліку засобів вимірювальної техніки, аналізу їх технічного стану та доцільності їх застосування в науковій і навчальній діяльності;
- контроль і аналіз правильності застосування та зберігання засобів вимірювальної техніки в підрозділах університету;
- укладання договорів з технічного нагляду, обслуговування, ремонту, державній атестації і повірці засобів вимірювальної техніки з підприємствами та організаціями, які на це уповноважені;
- здійснення звітності щодо діяльності служби метрології університету.

Основні функції відділу метрології:
1. Метрологічне і стандартизаційне супроводження дисертаційних досліджень докторантів, аспірантів і пошукачів:
- на етапі планування дисертаційних робіт;
- на етапах щорічних звітів дисертантів;
- на етапах попереднього і офіційного захисту дисертацій.
2. Метрологічна експертиза та нормоконтроль проміжних і заключних звітів з науково-дослідних робіт та рукописів дисертацій.
3. Проведення організаційно-технічних заходів з удосконалення засобів і методів вимірювання, експлуатації засобів вимірювальної техніки.
4. Організація планових заходів з впровадження в підрозділах університету державних і відомчих стандартів та нормативних документів, які регламентують норми точності, методи і засоби вимірювання, використання засобів вимірювальної техніки.
5. Організація робіт із своєчасного ремонту та укладання договорів із технічного нагляду, ремонту та повірки засобів вимірювальної техніки з організаціями, які мають на це право.
6. Забезпечення контролю за оснащенням наукової та виробничої діяльності всіма необхідними засобами вимірювальної техніки і відповідністю їх застосування вимогам нормативної документації в усіх підрозділах університету.
7. Контроль за укомплектованістю інформаційного фонду стандартів, зберіганням та повіркою в установленому порядку робочих еталонів і зразкових засобів вимірювальної техніки.
8. Організація підвищення кваліфікації працівників служби і осіб, які використовують засоби вимірювальної техніки.
9. Своєчасне представлення звітності в базову організацію стандартизації та метрології.
10. Участь в комісії із списання морально і технічно застарілих моделей засобів вимірювальної техніки.

ПОЛОЖЕННЯ про Відділ метрології ДЗ «Луганський державний медичний університет»
ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році


оплата навчанняДошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


ЄВРОМЕД


(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.