Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Відділ міжнародних зв’язків

Планово-економічний відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Дошка оголошень для інтернів, курсантів, лікарів

”Національна

”Національна


РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ


Склад відділу:
Круглова Оксана Вікторівна – начальник відділу;
Бондаренко Ярослава Валеріївна – коректор;
Стешенко Тетяна Василівна – верстальник;
Кременцова Світлана Олександрівна - технік-друкар

Загальні положення

Редакційно-видавничий відділ ДЗ «Луганський державний медичний університет» є структурним підрозділом університету, який функціонує для задоволення потреб навчального закладу у видавничій діяльності та друкованій продукції засобами оперативної поліграфії. Викладачі кафедр університету є учасниками видавничого процесу як замовники і споживачі видавничої продукції, яка виготовлена у відділі. Рекомендації до друку видань навчально-методичного та наукового характеру дає Вчена рада ДЗ «Луганський державний медичний університет» на підставі позитивних рецензій та рішень кафедр-замовників.

У своїй діяльності РВВ керується Законами України «Про видавничу справу», «Про друковані засоби масової інформації (преси) в Україні», «Про інформацію», «Про мови в Україні», «Про авторське право і суміжні права», «Про державну таємницю», «Про обов’язковий примірник документів», Статутом університету, іншими нормативно-правовими актами, чинним у державі українським правописом.

Основні завдання видавничої діяльності:
- забезпечення навчально-виховного процесу навчальною і методичною літературою;
- публікація результатів наукових досліджень;
- оперативне впровадження педагогічних та медичних новацій.

Види видавничої продукції:
- наукові журнали;
- збірники наукових праць;
- матеріали наукових конференцій;
- монографії;
- підручники, навчальні посібники для ВНЗ;
- методичні посібники для викладачів;
- методичні рекомендації для студентів, тексти лекцій.

Наукові дослідження співробітників ДЗ «Луганський державний медичний університет» та інших медичних навчальних закладів висвітлюються у фахових виданнях, внесених до переліків ВАКу України. Це наступні видання:
- «Хірургія Донбасу» (фах - медичні науки);
- «Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва» (фах - медичні науки);
- «Український журнал клінічної та лабораторної медицини» (фах - медичні, біологічні (за групами спеціальностей 14.01.00-14.03.00) та фармацевтичні науки).Список друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України

Правила щодо публікацій в журналах «Хірургія Донбасу» та «Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва»


«Хірургія Донбасу»


2016 р.


2017 р.


2018 р.


2019 р.


«Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва»


2016 р.


2017 р.


2018 р.


2019 р.


«Український журнал клінічної та лабораторної медицини»


2016 р.


ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році


оплата навчанняДошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


ЄВРОМЕД


(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.