Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Відділ міжнародних зв’язків

Планово-економічний відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Дошка оголошень для інтернів, курсантів, лікарів

”Національна

”Національна


НОВИНИ РЕКТОРАТУ
ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Положення про ректорат

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАННЯ РЕКТОРАТУ ЗА 2016-2017 Н.Р.
Порядок денний:
засідання ректорату № 12
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 18.12.2017 року.

1. Про стан навчально – методичного забезпечення кафедр університету.
Доповідач: начальник навчально – методичного відділу Асєєва О.А.

2. Про витрачення бюджетних коштів із загального та спеціального фондів.
Доповідач: гл. бухгалтер Шаріпова О.М.

3. Про стан охорони праці в структурних підрозділах університету та про стан пожежної безпеки в структурних підрозділах університету.
Доповідач: начальник штабу ЦЗ Черепаха Ю.І.

4. Про забезпечення оволодіння студентами практичними навичками на кафедрах.
Доповідач: керівник відділу практики Фролова І.В.

5. Розгляд подання, щодо клопотання деканату фармацевтичного факультету про відрахування студента Мельнікова М.С. за академічну заборгованість та порушення правил внутрішнього трудового розпорядку.
Доповідач: ректор Іоффе І.В.

6. Щодо подання №04.01/428 від 18.12.2017 року в.о. декана медичного факультету про клопотання на відрахування студентів медичного факультету які мають більш ніж 30 годин пропусків занять та догану №2 по університету за результатами листопада 2017/2018 н.р.
Доповідач: в.о. декана факультету к.філос.н. І.О. Кузьміченко.

7. Поточні питання.Порядок денний:
засідання ректорату № 11
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 20.11.2017 року.

1.Про готовність адміністративних корпусів та гуртожитку до роботи в зимових умовах та про стан господарської діяльності у структурних підрозділах університету.
Доповідач: заступник ректора з АГЧ Уразовський О.І.

2. Про стан роботи кафедри педіатрії з дитячими інфекціями.
Доповідач: завідуючий кафедрою Волошин О.М.

3. Розгляд службової записки начальника контрактного відділу від 20.11.2017 р. № 412, щодо усунення недоліків у наказах на факультеті післядипломної освіти та вирішення питання про оголошення догани інспектору деканату факультету післядипломної освіти Пономарьовій Юлії Володимирівні.
Доповідач: ректор проф. Іоффе І.В.

4. Поточні питання.Порядок денний:
засідання ректорату № 10
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 08.11.2017 року.

1. Розгляд подання, щодо вирішення питання про доцільність подальшого навчання студентів медичного факультету 2, 3 курсу, за пропуски занять без поважних причин.
Доповідач: в.о. декана медичного факультету, доц. Кузьміченко І.О.

2. Про підсумки роботи приймальної комісії.
Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії Акімова М.С.

3. Про проведення урочистого заходу «Посвята в студенти» й святкування «Дня знань».
Доповідач: в.о. декана медичного факультету Кузьміченко І.О., в.о. завідуючого Центром культури та дозвілля студентів Соловйова М. С.

4. Про результати роботи контрактного відділу.
Доповідач: в.о. начальника контрактного відділу Голуб Н.С.

5. Про стан поселення студентів в гуртожитку на 2017 – 2018 навчальний рік.
Доповідач: начальник штабу ЦЗ Черепаха Ю.І.

6. Поточні питання.Порядок денний:
засідання ректорату № 9
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 29.08.2017 року.

1. Затвердження складу ректорату на 2017-2018 навчальний рік.
Доповідач: ректор Іоффе І.В.

2. Затвердження Плану проведення засідань ректорату 2017-2018 навчальний рік.
Доповідач: ректор Іоффе І.В.

3. Затвердження Наказу №57 від 28.08.2017р. «Про реорганізацію кафедральної структури та адреси розташування кафедр ДЗ «Луганський державний медичний університет» .
Доповідач: ректор Іоффе І.В.

4. Пропозиція висунення кандидатури на посаду Ученого секретаря ДЗ «ЛДМУ».
Доповідач: ректор Іоффе І.В.

5. Представлення керівника навчально – методичного відділу (кабінету).
Доповідач: ректор Іоффе І.В.

6. Затвердження Наказу №06/19 від 17.08.2017р. «Про переведення на іншу форму фінансування».
Доповідач: в.о. декана медичного факультету, завідувач кафедрою гуманітарних наук, доц. Кузьміченко І.О.

7. Поточні питання.Порядок денний:
засідання ректорату № 8
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 30.05.2017 року.

1. Щодо створення Наглядової ради.
Доповідач: ректор Іоффе І.В.

2. Питання призначення державних стипендій для видатних діячів освіти.
Доповідач: ректор Іоффе І.В.

3. Про зміни в умовах прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році.
Доповідач: ректор Іоффе І.В.

4. Про створення чотирьох нових кафедр.
Доповідач: ректор Іоффе І.В.

5. Закупівля медичного обладнання для ЦНИЛ та для клінічної лабораторії ДЗ «ЛДМУ».
Доповідач: начальник відділу матеріально – технічного постачання Драчова Н.В.Порядок денний:
засідання ректорату № 7
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 16.05.2017 року.

1. Щодо виявлених порушень на кафедрі стоматології асистентом.
Доповідач: ректор Іоффе І.В.

2. Розгляд подання, щодо вирішення питання про доцільність подальшого навчання студентів медичного факультету 1, 3 курсу, за пропуски занять без поважних причин.
Доповідач: в.о. декана медичного факультету, доц. Кузьміченко І.О.

3. Про результати кафедри педіатрії з дитячими інфекціями.
Доповідач: завідуючий кафедрою, доц. Волошин О.М.

4. Звіт про результати роботи кафедри гуманітарних наук.
Доповідач: в.о. декана медичного факультету, завідувач кафедрою гуманітарних наук, доц. Кузьміченко І.О.Порядок денний:
засідання ректорату № 6
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 23.03.2017 року.

1. Про результати роботи аспірантів, терміни завершення дисертацій.
Доповідач: завідувач кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії проф. Орлова О.А.

2. Про стан техніки безпеки на кафедрах університету.
Доповідач: в.о. провідний інженер з охорони праці Черепаха Ю.І.

3. Звіт про результати роботи кафедри нормальної фізіології, патологічної фізіології та патологічної морфології, судової медицини з медичним законодавством.
Доповідач: в.о. завідуючого кафедрою доц. Глазков Е.О.

4. Звіт про результати кафедри урології, онкології, радіології та трансфузіології.
Доповідач: завідуючий кафедрою проф. Комаревцев В.М.Порядок денний:
засідання ректорату № 5
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 28.02.2017 року.

1.Щодо надання паспорту кафедр.
Доповідач: ректор Іоффе І.В.

2. Щодо підпису посадових осіб у табелі обліку використання робочого часу співробітників ДЗ «ЛДМУ» по спеціальному та загальному фондах.
Доповідач: начальник відділу кадрів Риженко О.В., заступник головного бухгалтера Кучма О.Б.

3. Про введення до складу відбіркової комісії співробітників ДЗ «ЛДМУ», яка створена на час дії приймальної компанії.
Доповідач: декан факультету післядипломної освіти Криворучко М.Є..

4. Про надання необхідних документів до звіту педагогічного навантаження, яка надається до навчального відділу.
Доповідач: керівник навчального відділу Красильнікова А.О.

5.Про надання до медичного деканату відомості обліку успішності і відвідування занять студентами та відомості успішності.
Доповідач: в.о. декана медичного деканату Кузьміченко І.О.

6. Делегування співробітника ДЗ «ЛДМУ» до м. Харків, для урочистого привітання професора Бобріна Бориса Юлійовича.
Доповідач: ректор Іоффе І.В.Порядок денний:
засідання ректорату № 4
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 22.12.2016 року.

1.Проблемні питання щодо гуртожитку за адресою: вул. Мира, 36.
Доповідач: заступник ректора з АГР Уразовський А.І.

2. Щодо святкування Новорічних свят.
Доповідач: голова профспілкової організації співробітників ЛДМУ Барнатович С.В.

3. Розгляд клопотання, щодо вирішення питання про доцільність подальшого навчання та вирішення питання про оголошення доган студентам медичного факультету 1, 2, 3 курсу, за пропуски занять без поважних причин.
Доповідач: в.о. декана медичного факультету к.філос.н., доц. Кузьміченко І.О.

4. Розгляд доповідної записки від студентів 2 курсу 11с групи медичного факультету за спеціальністю «Стоматологія».
Доповідач: ректор Іоффе І.В.

5. Про внесення змін до персонального складу Вченої ради ДЗ «Луганський державний медичний університет».
Доповідач: ректор Іоффе І.В.

6. Аналіз інформаційної зустрічі з представниками АТ «Ощадбанк».
Доповідач: головний бухгалтер Шаріпова О.М.

7. Щодо зміни вартості одного року навчання на контрактній основі та вартості навчання слухачів факультету післядипломної освіти (для українських громадян).
Доповідач: ректор Іоффе І.В.Порядок денний:
засідання ректорату № 3
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 19.12.2016 року.

1. Щодо нагородження дипломами співробітників та студентів ДЗ «ЛДМУ».
Доповідач: ректор Іоффе І.В.Порядок денний:
засідання ректорату № 2
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 18.10.2016 року.

1. Щодо перевірки кафедри топографічної анатомії та догляд за хворими.
Доповідач: ректор Іоффе І.В.

2. Про організацію навчання студентів.
Доповідач: декан факультету післядипломної освіти, доц. Криворучко М.Є.

3. Звіт про результати роботи кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії.
Доповідач: професор Орлова О.А.

4. Звіт про результати роботи кафедри технології ліків, організації та економіки фармації з фармакологією.
Доповідач: доцент Кучеренко Н.В.

5. Розгляд клопотання, щодо вирішення питання про доцільність подальшого навчання та вирішення питання про оголошення доган студентам медичного факультету 2, 3, 4, 6 курсу, за пропуски занять без поважних причин.
Доповідач: в.о. декана медичного факультету к.філос.н., доц. І.О. Кузьміченко.Порядок денний:
засідання ректорату № 1
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 13.09.2016 року.

1. Щодо відпустки.
Доповідач: ректор Іоффе І.В.

2. Перевірка кафедр.
Доповідач: ректор Іоффе І.В.

3. Про центр культури та дозвілля студентів.
Доповідач: ректор Іоффе І.В.

4. Про роботу інтернів.
Доповідач: ректор Іоффе І.В.

5. Щодо створення нових аудиторій.
Доповідач: ректор Іоффе І.В.

6. Про дошку пошани.
Доповідач: ректор Іоффе І.В.

7. Про студентське кафе.
Доповідач: ректор Іоффе І.В.

8. Розгляд звернення студента II курсу медичного факультету за спеціальністю «лікувальна справа» про переведення з контрактної основи навчання за рахунок фізичних та юридичних осіб на навчання за державним замовленням .
Доповідач: в.о. декана медичного факультету к.філос.н., доц. І.О. Кузьміченко.
ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році


оплата навчанняДошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


ЄВРОМЕД


(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.