Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Відділ міжнародних зв’язків

Планово-економічний відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Дошка оголошень для інтернів, курсантів, лікарів

”Національна

”Національна


НОВИНИ РЕКТОРАТУ
ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Положення про ректорат

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАННЯ РЕКТОРАТУ ЗА 2018 Н.Р.
Порядок денний:
засідання ректорату № 22
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 17.12.2018 року

1. Про стан охорони праці в структурних підрозділах університету та про стан пожежної безпеки в структурних підрозділах університету.
Доповідач: начальник штабу ЦЗ Черепаха Ю.І.

2. Усунення зазначених на ректораті 23.10.2018 р. недоліків в роботі адміністративно господарської частини ДЗ «ЛДМУ».
Доповідач: заступник ректора з АГР Уразовський О.І.

3. Про стан наукової роботи в університеті.
Доповідач: проректор з наукової роботи, проф. Комаревцева І.О.

4. Про забезпечення оволодіння студентами практичних навичок на кафедрах.
Доповідач: керівник відділу практики Фралова І.В.

5. Про стан роботи кафедри патологічної морфології, судової медицини з медичним законодавством.
Доповідач: зав. кафедри Янчевський О.В.

6. Про стан роботи кафедри нормальної фізіології та патологічної фізіології.
Доповідач: зав. кафедри Глазков Е.О.

7. Про стан роботи кафедри фізичного виховання.
Доповідач: зав. кафедри Романюк К.Б.

Поточні питанняПорядок денний:
засідання ректорату № 21
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 28.11.2018 року

1. Про витрачення бюджетних коштів із загального та спеціального фондів.
Доповідач: головний бухгалтер (Шаріпова О.М.).

2. Про стан роботи кафедри внутрішньої медицини з інфекційними хворобами та епідеміологією, дерматовенерологією.
Доповідач: Зав.кафедрою (Круглова О.В.).

3. Про стан роботи кафедри іноземних мов з латинською та українською мовами.
Доповідач: Зав. кафедрою (Карлова Т.Є.).

Поточні питанняПорядок денний:
засідання ректорату № 20
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 23.10.2018 року

1. Про затвердження членів ректорату.
Доповідач: ректор проф. Іоффе І.В.

2. Про відповідність стану адміністративних корпусів та гуртожитку до проведення навчального процесу.
Доповідач: заступник ректора з АГР Уразовський О.І.

3. Про поселення студентів до гуртожитку на 2018 – 2019н.р.
Доповідач: начальник штабу ЦЗ Черепаха Ю.І.

4. Про результати роботи контрактного відділу.
Доповідач: начальник міжнародного відділу Голуб Н.С.

5. Про проведення урочистого заходу «Посвята в студенти» й святкування «Дня знань».
Доповідач: в.о. декана медичного факультету Кузьміченко І.О.

6. Про стан військового обліку в університеті.
Доповідач: начальник відділу кадрів Риженко О.В.

7. Про стан роботи кафедри медичної та біологічної фізики, медичної інформатики та біостатистики.
Доповідач: в.о. зав. кафедри Євтушенко Ю.О.

Поточні питанняПорядок денний:
засідання ректорату № 19
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 29.08.2018 року

1. Схвалення плану роботи рад, ректорату, методичних комісій, громадських організацій, проведення навчально – методичних та наукових конференцій на 2018 – 2019 навчальний рік.
Доповідач: ректор Іоффе І.В.

2. Схвалення графіку навчального процесу на 2018-2019 н. р., робочі навчальні плани, розклад занять на 2018-2019 н.р., педагогічне навантаження кафедр на 2018-2019 н.р., накази.
Доповідач: керівник навчального відділу Красильнікова А.О.

3. Розгляд клопотання в.о. декана медичного факультету, відносно заяв студентів щодо їх переведення з контрактної основи навчання на бюджет.
Доповідач: в.о. декана медичного факультету доц. Кузьміченко І.О.

4. Щодо розрахунку вартості за повторне вивчення відрахованими студентами окремих дисциплін і курсів з наступним складанням іспитів та заліків.
Доповідач: ректор Іоффе І.В.

5. Розгляд заяв та документів осіб, що поновлюються на навчання до ДЗ «Луганський державний медичний університет» у 2018-2019 н.р. та розгляд заяв та документів осіб, що переводяться на навчання до ДЗ «Луганський державний медичний університет» у 2018-2019 н.р.
Доповідач: в.о. декана факультету післядипломної освіти Акімова М.С.Порядок денний:
засідання ректорату № 18
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 12.06.2018 року

1. Про розгляд клопотання деканату медичного факультету щодо винесення догани за систематичні пропуски занять з неповажної причини за результатами травня 2017/2018 н.р.
Доповідач: в.о. декана медичного факультету Кузьміченко І.О.

2. Затвердження Статуту ДЗ «ЛДМУ» в новій редакції.
Доповідач: ректор Іоффе І.В.

3. Щодо виділення службово – житлових приміщень співробітникам (із числа внутрішньо переміщених осіб).
Доповідач: ректор Іоффе І.В.

4. Щодо листа від Голови ГО «Студентський контроль дії».
Доповідач: ректор Іоффе І.В.Порядок денний:
засідання ректорату № 17
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 25.05.2018 року

1. Про розгляд клопотання в.о. декана медичного факультету Кузьменко І.О. щодо винесення догани за систематичні пропуски занять з неповажної причини за результатами квітня 2017/2018 н.р..
Доповідач: заступник декана медичного факультету Асєєва О.А.

2. Щодо виготовлення технічного паспорту гуртожитку за адресою: м. Рубіжне, вул. Миру, 36.
Доповідач: заступник ректора з адміністративно – господарської роботи Уразовський О.І.

Поточні питання.Порядок денний:
засідання ректорату № 16
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 25.04.2018 року

1. Про розгляд клопотання в.о. декана медичного факультету Кузьміненко І.О. щодо винесення догани №2 студентам за пропуски занять:
1.1 студенту 2 курсу, групи 5м Колодочці Єлизаветі Валеріївні (32 години);
1.2 студенту 2 курсу, групи 5м Лободенко Даніелю Павловичу (44 години);
1.3 студенту 3 курсу, групи 20лм Згонику Руслану Ігорійовичу (38 годин).

Доповідач: в.о. декана медичного деканату, доцент Кузьміченко І.О.

Поточні питання.Порядок денний:
засідання ректорату № 15
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 14.03.2018 року

1. Про інформування щодо запобігання корупції та про правила декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру.
Доповідач: начальник юридичного відділу (Кальонова М.Ю.)

2. Про стан роботи відділу інформаційно – аналітичного відділу.
Доповідач: керівник інформаційно – аналітичного відділу (Александрова І.Г.)

3.Про стан роботи кафедри стоматології.
Доповідач: Зав. кафедрою(Паталаха О.В.)

Поточні питання.Порядок денний:
засідання ректорату № 14
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 20.02.2018 року

1. Про стан виховної роботи в університеті.
Доповідач: Помічник першого проректора з виховної роботи (Карлова Т.Є.).

2. Про діяльність редакційно – видавничого відділу.
Доповідач: Начальник редакційно – видавничого відділу (Круглова О.В.).

3.Про стан роботи кафедри фізичного виховання.
Доповідач: Зав. кафедрою(Романюк К.Б.).

4.Про стан роботи кафедри нормальної фізіології та патологічної фізіології.
Доповідач:Зав. кафедрою (Глазков Є.О.).

5. Про стан роботи кафедри гуманітарних наук.
Доповідач: Зав. кафедрою (Кузьміченко І.О.).

Поточні питання.Порядок денний:
засідання ректорату № 13
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 22.01.2018 року

1. Про результати роботи аспірантів, здобувачів з терміном завершення дисертацій у 2018 році (Звіт аспірантів, здобувачів).
Доповідач: завідувач відділу аспірантури та ординатури Орлова О.А.

Про стан охорони здоров’я в університеті.
Доповідач: проректор з клінічної роботи Овчаренко М.О.

Про стан клінічної роботи в університеті.
Доповідач: проректор з клінічної роботи Овчаренко М.О.

4. Про динаміку кадрового потенціалу університету.
Доповідач: начальник відділу кадрів Риженко О.В.

5. Про стан матеріально – технічного забезпечення кафедр університету.
Доповідач: начальник відділу матеріально – технічного забезпечення Драчьова Н.В.

Поточні питання.
ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році


оплата навчанняДошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


ЄВРОМЕД


(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.