Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Відділ міжнародних зв’язків

Планово-економічний відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Дошка оголошень для інтернів, курсантів, лікарів

”Національна

”Національна


ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВІДДІЛ

Планово-економічний відділ

ШАЛЯ ОКСАНА ГЕННАДІЇВНА - начальник планово-економічного відділу
ДЗ "Луганський державний медичний університет"


ШТАТ ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ВІДДІЛУ
Дегтярьова Ірина Володимирівна - провідний економіст


АДРЕСА
93012, м. Рубіжне, вул. Будівельників, 32
Тел./факс: (06453) 6-17-32
E-mail: canclsmu@ukr.net

Основні функції планово-економічного відділу:

1. Проведення розрахунків планових показників за напрямками використання бюджетних коштів на утримання університету на підставі аналізу доходів у розрізі джерел їх надходження та видатків за видами діяльності.

2. Підготовка документів для проведення розрахунків планових показників, бюджетних запитів.

3. Складання проектів, кошторисів і витатків загального та спеціального фондів в розрізі бюджетних програм, затвердження річних кошторисів у МОНУ, контроль за виконанням кошторисів, витрат по бюджетним і спеціальним коштам, використання лімітів по оплаті праці.

4. Складання економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості платних послуг, що можуть надаватися університетом відповідно до законодавства.

5. Участь у складанні щоквартальної та місячної фінансової звітності з виконанням кошторису університету, з питань оплати праці, кількісного та якісного складу працюючих.

6. Підготовка розрахунків по визначенню чисельності ставок науково-педагогічного персоналу для надання їх у МОНУ.

7. Складання штатних розписів та змін до них.

8. Оформлення заяв з прийому на роботу відповідно штатного розпису в частині встановлення оплати та відповідності вакантних посад.

9. Підготовка наказів з особового складу університету в разі законодавчо обґрунтованого підвищення розмірів заробітної плати, встановлення надбавок стимулюючого характеру та інших заохочувальних виплат.

10. Складання державної статистичної звітності в порядку, встановленому законодавством по операціях з виплати заробітної плати.

11. Вивчення можливих ризиків у веденні фінансово-господарської діяльності, забезпечення відповідних структурних підрозділів університету інформацією для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

12. Усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.


ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році


оплата навчанняДошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


ЄВРОМЕД


(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.