Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Відділ міжнародних зв’язків

Планово-економічний відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Дошка оголошень для інтернів, курсантів, лікарів

”Національна

”Національна
ВЧЕНА РАДА
ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»Вчена рада є колегіальним органом управління Університетом, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом ректора протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

Вчена рада Університета:
1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університета;
2) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;
3) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
4) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
5) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;
6) ухвалює за поданням ректора рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
7) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів (начальників) кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки;
8) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
9) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру та підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру та підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
10) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
11) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
12) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника та подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
13) приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
14) має право вносити подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету;
15) приймає рішення щодо клопотання про присвоєння почесних звань, висунення кандидатур претендентів на одержання державних премій України, обрання до складу Національної та галузевих академій наук України;
16) висуває кандидатів на призначення академічних та іменних стипендій.1. Положення про Вчену раду університету

2. Склад членів Вченої ради ДЗ «Луганський державний медичний університет»

3. Стратегія розвитку ДЗ «ЛДМУ» на 2015-2019рр.

4. Концепція освітньої діяльності ДЗ «ЛДМУ» на період до 2020 року


ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році


оплата навчанняДошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


ЄВРОМЕД


(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.