Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Відділ міжнародних зв’язків

Планово-економічний відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Дошка оголошень для інтернів, курсантів, лікарів

”Національна

”Національна

ПОРЯДКИ ДЕННІ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
2015/2016 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ


Порядок денний:
засідання Вченої ради № 9
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 19 травня 2016 року.

1. Про організаційні заклади щодо святкування 60-річчя ДЗ «Луганський державний медичний університет».
Доповідач: Ректор, проф. Іоффе І.В.

2. Голосування щодо заключення контракту на посаду завідувача кафедри психіатрії та наркології з офтальмологією та отоларингологією з проф. Овчаренко М.О.
Доповідач: Ректор, проф. Іоффе І.В.

3. Про роботу з іноземними студентами в поточному навчальному році.
Доповідач: Перший проректор з науково-педагогічної роботи проф. Смірнов С.М.

4. Звіт про щорічну нараду з науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах України.
Доповідач: Перший проректор з науково-педагогічної роботи проф. Смірнов С.М.

5. Звіт про діяльність студентського самоврядування.
Доповідач: Голова студентського самоврядування Волга Юлія.

6. Затвердження робочих програм по ліцензуванню аспірантури.
Доповідач: Зав.відділом аспірантури, магістратури та клінординатури проф. Орлова О.А.

Поточні справи:
1) зав.відділу виробничої практики студентів доц. Пепенін О.В. щодо змін в організації проведення практики;
2) ознайомлення з листом МОЗ України щодо виконання закладів по економному використанню державних коштів;
3) рекомендація до друкуПорядок денний:
засідання Вченої ради № 8
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 28 квітня 2016 року.

1. Конкурсні справи щодо заміщення вакантних посад —
1) Декана медичного факультету – В.о. декана медичного факультету, доц. Висоцької Лариси Валеріївни;
2) Декана факультету післядипломної освіти – В.о. декана факультету післядипломної освіти, доц. Криворучко Марії Євгенівни;
3) Завідувача кафедри гуманітарних наук - В.о. завідувача кафедри гуманітарних наук, доц. Кузьміченко Інни Олегівни;
4) Завідувача кафедри неврології та сімейної медицини – В.о. завідувача кафедри неврології та сімейної медицини, проф. Романенко Ігоря Володимировича;
5) Завідувача кафедри педіатрії з дитячими інфекціями – В.о. завідувача кафедри педіатрії з дитячими інфекціями, доц. Волошина Олександра Миколайовича;
6) Завідувача кафедри медичної хімії – В.о. завідувача кафедри медичної хімії, доц. Вишницької Ірини Анатоліївни.
Доповідач: Учений секретар Вишницька І.А.

2. Звіт про навчально-методичну, наукову, лікувальну та виховну роботу кафедри психіатрії, наркології та офтальмології.
Доповідач: Зав.кафедри, проф. Овчаренко М.О.;
Голова комісії з перевірки кафедри – проф. Романенко І.В.

3. Розгляд та затвердження плану заходів щодо покращення показників діяльності ДЗ «Луганський державний медичний університет».
Доповідач: Перший проректор з науково-педагогічної роботи проф. Смірнов С.М.

4. Ознайомлення з наказом МОЗ України «Про заходи щодо удосконалення науково-дослідної та іноваційної діяльності» та затвердження плану заходів щодо виконання наказу.
Доповідач: Проректор з наукової роботи проф..Комаревцева І.О.

5. Розгляд питання щодо ліцензування аспірантури.
Доповідач: Зав.відділом докторантури, аспірантури та клінординаторів проф. Орлова О.А.

Поточні справи:
1) рекомендація до друку.Порядок денний:
засідання Вченої ради № 7
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 17 березня 2016 року.

1. Фінансовий стан університету. Звіт щодо виконання кошторису за 2015-й рік та затвердження кошторису ДЗ «Луганський державний медичний університет» на 2016-й рік.
Доповідач:Головний бухгалтер Шаріпова О.М.

2. Звіт про навчально-методичну, наукову, лікувальну та виховну роботу кафедри хірургії.
Доповідач:Зав.кафедри, проф. Зєльоний І.І. Голова комісії з перевірки кафедри— проф. Овчаренко М.О.

3. Звіт про проведення державних іспитів на фармацевтичному факультеті.
Доповідач:Декан фармацевтичного факультету проф. Гудзенко О.П.

Поточні справи:
1) про порядок проведення зустрічі з заступником міністра охорони здоров'я УкраЇни;
2) розгляд справи щодо відрахування із аспірантури Старостенко-Пілюгіної І.М. аспірантки кафедри медичної хімії;
3) щодо підтримки роботи «Створення та розвиток служби клінічної імунології та алергології в Україні в 1991-2015 рр.» колективу авторів ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», яка висувається на здобуття Державної премії України в галузі науки та техніки;
4) оголошення порядку проходження профілактичного медичного обстеження працівників Університету;
5) про рекомендацію до друку учбово-методичних матеріалів.Порядок денний:
засідання Вченої ради № 6
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 18 лютого 2016 року.

1. Конкурсні справи щодо представлення на посаду доцента:
1) кандидата медичних наук, в.о. завідуючого кафедри соціальної медицини та охорони здоров’я Висоцького Анатолія Антоновича;
2) кандидата медичних наук, асистента кафедри хірургії Можаєва Євгена Олексійовича.
Доповідач:Учений секретар Вишницька І.А.

Лічільна комісія: доц. Корнієць Н.Г., Волошин О.М., Євтушенко Ю.О.

2. Звіт про виконання наукових досліджень університету та плану підготовки науково-педагогічних кадрів у 2015-му році.
Доповідач: Проректор з наукової роботи проф. Комаревцева І.О.

3. Про доцільність відкриття кафедри військової медицини в Університеті.
Доповідач: Завідувач кафедри анестезіології, реаніматології та невідкладних станів проф. Постернак Г.І.

4. Щодо затвердження кандидатури проф. Овчаренка М.О. на посаду проректора з клінічної роботи.
Доповідач: Ректор, проф. Іоффе І.В.

5. Результати зимової екзаменаційної сесії студентів медичного факультету.
Доповідач: В.о. декану медичного факультету доц. Висоцька Л.В.

6. Затвердження положення про підготовче відділення. Затвердження програми вступного іспиту до аспірантури/магістратури з навчальної дисциплини «ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ».
Доповідач: Завідувач кафедри іноземних мов з латинською та українською мовами Доц. Карлова Т.Є.

7. Про доцільність створення нових кафедр в Університеті.
Доповідач: Зав. навчального відділу доц. Кузьміна Л.М.

8. Про підготовку до ліцензійного екзамену КРОК.
Доповідач: Зав.відділу підготовки до КРОКів доц. Барнатович С.В.

9. Про затвердження тем наукових досліджень аспірантів 1-го року.
Доповідач: Зав.відділом аспірантури, докторантури та клін.ординатури проф. Орлова О.А.

10. Затвердження положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у ДЗ “Луганський державний медичний університет”.
Доповідач: Перший проректор з науково-педагогічної роботи проф. Смірнов С.М.

11. Про підтримку висунення кандидатів у члени-кореспонденти НАМН України.
Доповідач: Ректор, проф. Іоффе І.В.Порядок денний:
засідання Вченої ради № 5
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 28 січня 2016 року.

1. Аналіз проведення навчально-методичної конференції “Досвід роботи університету в умовах переміщення за новим місцем розташування”.
Доповідач:Ректор, проф. Іоффе І.В.

2. Підсумки роботи фармацевтичного факультету за осінній семестр 2015-2016 навчального року.
Доповідач: Декан фармацевтичного факультету, проф. Гудзенко О.П.

3. Про методологію науково-дослідних і дисертаційних робот.
Доповідач: Проректор з наукової роботи, проф. Комаревцева І.О.

4. Про порядок створення військової кафедри в університеті.
Доповідач: Ректор, проф. Іоффе І.В.

5. Про підтримку висунення кандидатів у члени-кореспонденти НАМН України.
Доповідач: Ректор, проф. Іоффе І.В.

6. Результати профорієнтаційної роботи кафедр.
Доповідач: Завідуючи кафедрами.

Поточні справи:
1) про зміну назви вул. Леніна у м. Рубіжне;
2) про передачу нежилих приміщень у м. Рубіжне на баланс Університету;
3) про планування поточного ремонту кафедр;
4) про рекомендацію до друку учбово-методичних матеріалів.Порядок денний:
засідання Вченої ради № 4
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 3 грудня 2015 року.

1. Голосування щодо заключення контракту з зав. кафедрою анестезіології, реаніматології та невідкладних станів проф. Постернаком Г.І.
Доповідач: Ректор, проф. Іоффе І.В.

2. Конкурсні справи щодо представлення до вченого звання доцента —
1) кандидата філологічних наук, в.о. завідуючої кафедри іноземних мов з латинською та українською мовами Карлової Тетяни Євгенівни;
2) кандидата медичних наук, доцента кафедри нервових хвороб з нейрохірургією Кузьміної Лілії Миколаївни.
Доповідач: Учений секретар Вишницька І.А.

3. Затвердження «Правил прийому абітурієнтів на 2016 рік», «Положень про приймальну комісію на 2016 рік» та «Положень про апеляційну комісію на 2016 рік».
Доповідач: Відповідальний секретар приймальної комісії доц. Криворучко М.Є.

4. Щодо проведення профорієнтаційної роботи кафедр.
Доповідач: Перший проректор з науково-педагогічної роботи проф. Смірнов С.М.

5. Про перевибори голови профспілкової організації працівників ДЗ «Луганський державний медичний університет».
Доповідач: Ректор, проф. Іоффе І.В.

6. Обговорення та затвердження положень про перевірку рівня володіння англійською мовою професорсько-викладацьким складом. Обговорення питання про викладання іноземним студентам української або російської мови.
Доповідач: В.о. завідуючої кафедри іноземних мов з латинською та українською мовами Карлова Т.Є.

7. Про святкові новорічні заклади.
Доповідач: Начальник відділу кадрів Риженко О.В.Порядок денний:
засідання Вченої ради № 3
ДЗ "Луганський державний медичний університет"
від 29 жовтня 2015 року.

1. Підсумки роботи ДЗ “Луганський державний медичний університет” за 2014-2015 навчальний рік.
Доповідач: Ректор, проф. Іоффе І.В.

2. Голосування щодо заключення контрактів на посади з:
1) Завідувачем кафедрою внутрішньої медицини з основами кардіології, пульмонології та ендокринології з інфекційними хворобами та епідеміологією, дерматовенерологією проф. Пінським Л.Л.;
2) Т.в.о. Зав. кафедрою акушерства і гінекології доц. Корнієць Н.Г.
Доповідач: Ректор, проф. Іоффе І.В.

3. Про затвердження наукових тем, про підготовку кафедр до звітів з наукової роботи, про необхідність оформлення патентів на винаходи для захищення наукових тем.
Доповідач: Проректор з наукової роботи проф.Комаревцева І.О.

Поточні справи:
1) Клопотання кафедри біології, гістології та ембріології, мікробіології і гігієни про корегування теми кандидатської дисертації пошукувача, асистента кафедри біології, гістології та ембріології, мікробіології і гігієни Гайдаш О.І. за науковою темою дослідження «Вплив ліпополісахаридів бактерій роду Shigella на функціональну активність, метаболізм та апоптоз нейтрофілів крові людини in vitro» (спеціальність 14.03.04 – патологічна фізіологія) та зміну наукового керівника;
2) Про подання матеріалів для заповнення сайту університету;
3) Про вибори голови профспілки та відрахування профспілкових внесків;
4) Про створення оргкомітету щодо підготовки святкування 60-річчя університету.Порядок денний:
засідання Вченої ради № 2
ДЗ "Луганський державний медичний університет"
від 24 вересня 2015 року.

1. Урочисте привітання завідуючого кафедри загальної хірургії з доглядом за хворими пофесора Зельоного І.І. з приводу отримання диплому професора та доцента кафедри технології ліків, організації та економіки фармації Барнатович С.В. з приводу отримання диплому доцента.

2. Конкурсна справа щодо представлення до вченого звання професора — д.мед.н., в.о. завідуючого кафедри психіатрії та наркології Овчаренка Миколи Олексійовича.
Доповідач: Учений секретар Вишницька І.А.

3. Обговорення організаційних питань навчального процесу в університету.
Доповідач: Перший проректор з науково-педагогічної роботи, проф.Смірнов С.М.

4. Про підготовку до складання ліцензійного екзамену КРОК-1, 2, 3 в 2015- 2016 н.р.
Доповідач: Відповідальна по КРОКам доц. Барнатович С.В.

5. Про роботу наукового відділу та порядок звітування кафедр з наукової роботи.
Доповідач: Проректор з наукової роботи проф.Комаревцева І.О.

Поточні справи:
1) Про зарахування до докторантури;
2) Про порядок подання поточних щомісячних звітів про виконання педагогічного навантаження;
3) Про подання матеріалів для заповнення сайту університету;
4) Про необхідність подання заяв всіх співробітників на вступ до профспілки та відрахування профспілкових внесків;
5) Про створення оргкомітету щодо підготовки святкування 60-річчя університету.Порядок денний:
засідання Вченої ради № 1
ДЗ "Луганський державний медичний університет"
від 31 серпня 2015 року.

1. Вступне слово ректора проф. Іоффе І.В. щодо готовності колективу університету до роботи в новому навчальному році.

2. Затвердження рішення конкурсної комісії щодо заміщення вакантної посади доцента кафедри внутрішньої медицини з основами кардіології, пульмонології та ендокринології з інфекційними хворобами та епідеміологією, дерматовенерологією.
Доповідач: Учений секретар Вишницька І.А.

3. Про стан навчальної роботи на факультетах за підсумками 2014-2015 н.р. та завдання на 2015-2016 навчальний рік. Підсумки набору студентів на перший курс та поновлення студентів на інші курси.
Доповідач: Перший проректор з науково-педагогічної роботи проф. Смірнов С.М.

4. Про план роботи наукового відділу на 2015-2016 н.р.
Доповідач: Проректор з наукової роботи проф.Комаревцева І.О.

5. Затвердження плану роботи Вченої ради на 2015-2016 навчальний рік.
Доповідач: Учений секретар Вишницька І.А.

6. Інформація про роботу відділу аспірантури, магістратури та ординатури.
Доповідач: Зав.відділом аспірантури, магістратури та клінординатури проф. Орлова О.А.

7. Затвердження педагогічного навантаження на 2015-2016 навчальний рік. Затвердження навчальних програм до дисциплін по кафедрам на 2015-2016 н.р.
Доповідач: Зав. навчальним відділом доц. Кузьміна Л.М.

Поточні справи:
1) Інформація про застосування плану заходів у ДЗ "ЛДМУ" спрямованих на запобігання корупції і злочинним проявам;
2) Інформація про стан документів в особистих справах співробітників та проведення медогляду;
3) Про рекомендацію до друку монографій та учбово-методичних матеріалів.Піднятися вгору

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році


оплата навчанняДошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


ЄВРОМЕД


(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.